zorgvuldigheid boven alles

eerste kamerDe commissie BZK van de eerste kamer heeft vandaag het wetsvoorstel ‘herindeling Groningen-Haren-Ten Boer in procedure genomen. Dat betekent dat er schriftelijke vragen gesteld worden aan de minister. Op 5 juni worden de antwoorden van de minister beoordeeld.

 

  • De leden van de eerste kamer kunnen dan besluiten dat de antwoorden voldoende zijn om:
    • er een hamerstuk van te maken
    • het wetsvoorstel plenair te bespreken in de eerste kamer
  • De leden van de eerste kamer kunnen ook op 5 juni besluiten nog meer schriftelijke vragen te stellen naar aanleiding van de beantwoording door de minister.

Gezond Verstand Haren is tevreden over het besluit van de commissie om dit wetsvoorstel zorgvuldig en grondig te behandelen en er geen hamerstuk van te maken. Wij zijn en blijven nog steeds van mening dat Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren op onterechte gronden worden heringedeeld bij Groningen en ten Boer. We wachten de besluitvorming geduldig af en vertrouwen op een eerlijke en rechtmatige afweging op basis van alle feiten!