Zorgen om gaslekken

De fractie van GVH heeft vandaag opnieuw schriftelijke vragen gesteld over de gaslekken nabij het stationsgebied.

De berichtgeving in Haren de Krant http://www.harendekrant.nl/nieuws/problemen-gasleidingen-rondom-station/ baart de fractie van Gezond Verstand Haren grote zorgen als de brandweer, volgens een van de reacties onder het artikel stelt dat: “We hadden bijna een begrafenis gehad”

In relatie tot uw beantwoording op onze schriftelijke vragen over gaslekkages dd 4/10/18, waarin u stelt dat “Gaslekken zijn geen verantwoordelijkheid van de gemeente.Dit is puur een aangelegenheid van de nutsbedrijven.”, zien wij hier uiteindelijk wel een grote verantwoordelijkheid van de burgemeester die namens de gemeente moet waken over de veiligheid van haar inwoners en zich bovenmatig moet inspannen om dit soort situaties te voorkomen. 

De fractie wil niet dat het spreekwoord ‘Als het kalf verdronken is, dempt men de put’ hier werkelijkheid wordt.

Vraag aan het college:

1:         In welke mate heeft u regie genomen om gaslekkages te voorkomen?

2:         Worden/zijn de veiligheidsrisico’s die door de werkzaamheden in het stationsgebied     er ongetwijfeld zijn, met de veiligheidsregio afgewogen en beoordeeld.

3:         Welke maatregelen kan cq heeft het college cq de veiligheidregio genomen om incidenten, zoals verwoordt in de reacties onder het artikel in Haren de Krant, te voorkomen?

Getagd met