Vragen over Brinkschool

Aan: college van burgemeester en wethouders te Haren

Van: fractie Gezond Verstand Haren

Betreft:Vragen mbt het raadsvoorstel Brinkschool, Rummerinkhof

Haren, 4 september 2018

Geacht college,

Graag ontvangen wij van u antwoorden op de onderstaande vragen. Wij verzoeken u die raadsbreed te verspreiden voor het bespreken van dit voorstel in de commissievergadering.

  1. Klopt het dat de door de Raad verstrekte investering van 40.000 euro aan een brandwerende muur is uitgegeven?
  2. Klopt het dat deze muur eigenlijk alleen gemaakt moest worden ivm de aanwezige carex bewoners (lichtknopjes moeten bereikbaar zijn voor de bewoners van Carex)
  3. Het bedrag van 40.000 euro was ons inziens bedoeld om (een deel van) de school gereed te maken voor de eerste kinderen die er deze week zouden starten met hun schooljaar, kunt u ons aangeven waarom er dan:

– geen deugdelijk schoolplein is conform officiele normering.

– waarom de toiletten niet zijn aangepast aan de kinderen.

  1. Daarbij vallen ons nog een aantal andere zaken op, kunt u ons vertellen:

– waarom het bestaande schoolplein niet mag worden gebruikt.

– waarom de fietsenhokken niet door de kinderen gebruikt mogen worden, maar wel  door de Carexbewoners

– waarom er geen veiligheidsplan aanwezig is.

– waarom de sporthal niet door de kinderen gebruikt mag worden (die moeten nu ver weg naar het Buut), maar wel ter beschikking staat van de Carex bewoners.

  1. Kunt u aangeven tot wanneer deze situatie concreet duurt en waarom u in het voorstel stelt dat bij de volledige verbouwing de kinderen tijdelijk in de Linde gehuisvest worden?
  2. Is het niet beter om de kinderen sowieso tot na de verbouwing in de Linde te huisvesten?
  3. Het verkeersplan in uw voorstel wordt op zijn vroegst door raadsvergadering in september vastgesteld, hoe onveilig is het tot die tijd voor de kinderen en was het niet beter geweest om te wachten tot dit plan door de Raad wordt vastgesteld?
  4. Klopt het dat de wethouder recent met bezorgde ouders hierover heeft gesproken maar dat Stichting Baasis geen nut zag in een vervolggesprek met deze ouders omdat dit de planning van de tijdelijke huisvesting zou belemmeren?