schriftelijke vragen – toename gaslekken in gemeente

De fractie heeft vragen gesteld over de toename van het aantal gaslekken in de gemeente. Het verontrust ons dat er een significante toename is van het aantal in het afgelopen jaar, waarvan 3 in de afgelopen week. Gezien de ernst van de situatie verwachten we op korte termijn antwoord van het college


Het valt de fractie van GVH op dat er steeds vaker melding wordt gemaakt van evacuaties en/of straat afsluitingen naar aanleiding van een gaslek. Gaslekken zijn gevaarlijk voor de inwoners, dieren en de omgeving. Er bestaat namelijk altijd het gevaar van explosie.

2012                                       Mellensteeg

24/04/15                                 Kamperfoelieweg

01/03/16                                 oud clubgebouw vv haren

05/02/17                                 Rijksstraatweg haren

13/04/18                                 J. Schoutenlaan

30/04/18                                 Rijksstraatweg glimmen

02/05/18                                 Oosterweg

24/05/18                                 Middelhorsterweg

03/09/18                                 Rozengaard

06/09/18                                 Wederikweg

07/09/18                                 Wederikweg

 

Een gaslek kan natuurlijk altijd ontstaan bij werkzaamheden, het verontrust ons echter dat er dit jaar al 7 lekken zijn geweest.

Kan het college aangeven waar deze toename door veroorzaakt wordt?

Kan het college aangeven of en hoe dit kan worden voorkomen?

Indien de verwachting is dat dit in de toekomst vaker gaat voorkomen, hoe gaat u de inwoners informeren hiermee om te gaan?

Klopt het dat gaslekken en de veiligheidssituatie die hiermee gepaard gaat een verantwoordelijkheid is van de gemeente?