Schriftelijke vragen 16/10/18

Haren, 16 – 10 – 2018

Geacht College,

Ons bereikte het bericht dat een inwoner van de gemeente Haren aangeschreven is door de gemeente Groningen met het verzoek deel te nemen aan een wijkenquête.

            Naar ons inzicht is het ongevraagd verstrekken van adresgegevens aan derden in het kader van de AVG niet mogelijk zonder toestemming van de betrokkene. Zeker nu we nog tot 1 januari 2019 een zelfstandige gemeente zijn.

Vragen aan het College:

            Zijn, door de gemeente Haren, adresgegevens van inwoners van de gemeente Haren, zonder toestemming van betrokkenen, verstrekt aan de gemeente Groningen, met het hierboven omschreven beoogde doel?

            Kunt U aantonen of de betrokken inwoners vooraf toestemming hebben gegeven om hun persoonlijke gegevens aan de gemeente Groningen te verstrekken?

            Heeft U, in dit geval, gehandeld conform de wettelijke bepalingen uit de AVG?

            Graag ontvangen wij spoedig een reactie!

            Met vriendelijke groet,

            Namens de fractie van Gezond Verstand Haren

            M.Wolters

            fractievoorzitter

Getagd met