Reactie Burgercomité, GVH, D’66 en CDA aan vaste kamercommissie

Het burgercomité heeft vandaag een brief gestuurd naar de vaste kamercommissie van BZK in Den Haag. Dit naar aanleiding van het voornemen van Kasja Ollogren, de minister van BZK. De fractie van Gezond Verstand Haren staat volledig achter de inhoud van deze brief.  We laten ons niet zomaar verkwanselen aan Stad en blijven aandringen op het zelfstandig blijven van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren!

Zojuist is namens de gemeenschap van Haren bijgaande gezamenlijke brief van de fracties van CDA, D66 en GVH én het Burgercomité Haren, met een lijst met feitelijk juiste antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor BiZa, gestuurd naar de leden en de griffier van de vaste commissie. Als de Kamerleden de moeite willen nemen om de lijst te leggen naast de antwoorden van de minister, zal hun duidelijk worden dat zij inderdaad niet juist zijn geïnformeerd door minister Ollongren. Hopelijk maakt dat iets bij hen los.

Hoe meer mail de Kamerleden vanuit Haren ontvangen, hoe groter de kans dat zij zich realiseren dat zij ook de inwoners van Haren vertegenwoordigen en door hen kritisch worden gevolgd. Schrijven naar Kamerleden kan ook helpen het gevoel van machteloosheid te doorbreken.

Suggestie
Voor wie richting één of meer Commissieleden adhesie wil betonen aan deze brief, dan wel een eigen boodschap wil sturen,
geven wij graag  een tip door die wij van een inwoner kregen.
Op: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/biza vindt u de gegevens van de leden van de vaste commissie BiZa, met hun mailadres. De gegevens van de andere Kamerleden, incl. de fractievoorzitters, vindt u op: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies

brief aan vaste kamercommissie BZK

feitelijk juiste antwoorden op de vragen van de vaste kamercommissie BZK aan de minister