Berichten

Waarom kan het niet?

Op 5 maart stuurden wij het college schriftelijke vragen over de informatievoorziening met betrekking tot het niet doorgaan van de gemeenteraadsverkiezingen . Wij deden in deze brief de suggestie om elke stemgerechtigde per brief (ingesloten bij de stempas) hierover te

schriftelijke vragen aan college Haren

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Haren. Ons bereikten opmerkingen over de wateroverlast in Oosterhaar. Drassige grasvelden. Sloten vol water die anders altijd droog staan.  Vorige week stelden we vragen over de voortgang van het herindelingsproces. We vonden

(Anti Campagne) Haren mag niet stemmen!

A.s. Woensdag 21/3 zijn er (bijna) overal gemeenteraadsverkiezingen Maar NIET in Haren! Omdat de provincie ons gedwongen wil laten herindelen met de stad en we daarom moeten wachten tot het parlement daar een besluit over heeft genomen. Bij de vorige

behandeling wetsvoorstel in week 16

In week 16 (week van 16 april) wordt het wetsvoorstel tot samenvoeging behandeld in de 2e kamer. De fractie van Gezond Verstand Haren is zwaar teleurgesteld in de beantwoording van de minister over de vragen van de leden van de

Top