Berichten

Tekenen bij het kruisje

Op 8 mei 2018 hebben college , coalitiepartijen D66, CDA en de andere oppositiepartijen in de gemeenteraad van Haren besloten om volledig mee te werken aan de voorbereiding voor herindeling met Groningen en Ten Boer. Gezond Verstand Haren heeft als

Democratie?

Het wetsontwerp Herindeling Groningen Haren Ten Boer is op 17 april 2018 behandeld door de tweede kamer. Wij waren erbij.  Ruim voor aanvang van het debat kwamen we via de media erachter dat de VVD haar standpunt al bepaald had.

het kan niet waar zijn!

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft er geen woorden voor. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen wil meer tijd voor de beantwoording van schriftelijke vragen van de Partij voor het Noorden over de financiële positie van de gemeente Haren.

Waarom kan het niet?

Op 5 maart stuurden wij het college schriftelijke vragen over de informatievoorziening met betrekking tot het niet doorgaan van de gemeenteraadsverkiezingen . Wij deden in deze brief de suggestie om elke stemgerechtigde per brief (ingesloten bij de stempas) hierover te

Top