Berichten

ledenvergadering besluit tot fusie met Stad en Ommeland

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Gezond Verstand Haren is door de leden besloten om de leden van de onafhankelijke partij Stad en Ommeland voor te stellen om een fusie aan te gaan met deze partij per 1/1/19. De partij

ereburgers – schriftelijke vragen aan college

Geacht college, Nu de voorbereidingen voor de nieuw te vormen gemeente in volle gang zijn hebben wij vragen over onze Ereburgers: In onze gemeente zijn sinds 27 maart 1990 aan 21 personen de erepenning van de gemeente Haren uitgereikt. Onze

Vragen over Brinkschool

Aan: college van burgemeester en wethouders te Haren Van: fractie Gezond Verstand Haren Betreft:Vragen mbt het raadsvoorstel Brinkschool, Rummerinkhof Haren, 4 september 2018 Geacht college, Graag ontvangen wij van u antwoorden op de onderstaande vragen. Wij verzoeken u die raadsbreed

GEEN KERSTCADEAUTJE VOOR STAD!

BIJ GEDWONGEN HERINDELING GELD TERUG NAAR INWONERS HAREN GVH : GEEN KERSTCADEAUTJE VOOR STAD! Het geld klotst tegenwoordig tegen de plinten omhoog in Haren! Deze maand maakte de gemeente een overschot van miljoenen bekend! Hoe dat komt? Dankzij de inwoners! Dankzij

Top