locatiekeuze Brinkschool

Locatiekeuze OBS Brinkschool en verkeersafwikkeling
Rummerinkhof inbreng fractie tijdens de raadsvergadering van 24 september 2018

Eerst willen wij als Gezond Verstand Haren wat zeggen over het collegebesluit van 26 juni 2018: de Tijdelijke huisvesting Brinkschool met 4 groepen in voormalig Harens Lyceum aan de Rummerinkhof 8.

Tijdens de commissievergadering van 11 september heeft dhr. Verbeek uitleg gegeven over dit collegebesluit, Hij had goed naar de uitdrukkelijke wens van stichting Baasis geluisterd. De stichting gaf de voorkeur om nu al tijdelijk te gaan huisvesten in het Harens lyceum aan de Rummerinkhof maar wij als raad moeten nog beslissen over de definitieve locatiekeuze. 

In onze gemeente staat op dit moment nog een school leeg, de Linde. Volgens Dhr. Verbeek kan de gemeente Haren de Linde zo verkopen maar we houden de Linde zeker nog een jaar aan.

De capaciteit van de Linde gaan we gebruiken voor leerlingen die nu in het Harens Lyceum zitten, bij eventuele onveilige situaties, overlast of lawaai tijdens de verbouwing kunnen de leerlingen makkelijk even tijdelijk verhuizen naar de Linde. 

U vraagt van ons; het in de raadsvergadering van 27 november 2017 aangehouden krediet voor de locatie Rummerinkhof van € 6.586.000 
beschikbaar te stellen voor de verkeersafwikkeling en de verbouwing van de locatie Rummerinkhof     6,5 miljoen dan hebben we het hier niet over drie emmers Monodek in de kleur beige een blik grondverf en 6 kwasten.

Tuurlijk komen er bij een dergelijke verbouwing veelvuldig momenten met onveilige situaties, lawaai en overlast.

We hebben hier eerder ‘ook voor de verbouwing van een school in onze gemeente’ de raadzaal vol gehad met leraren en kinderen met op hun hoofd een bouwhelm. Maar dat was een ludieke actie
Het kan toch niet zo zijn dat we straks kinderen met een bouwhelm op de klas in gaan sturen.

Ben daarom ook bang dat het wisselen tussen het Harens lyceum en de Linde de frequentie zal krijgen van de verhuizing van het Europese parlement tussen Straatsburg en Brussel.

Mevrouw Schuiling merkte in de commissie terecht op het zijn kinderen van groep 7 en 8  met name groep 8 het laatste jaar de afsluiting van je lagereschooltijd. 

Een jaar waarin de keuze voor een school in het voortgezet onderwijs gemaakt moet worden.
Een jaar waarin de cito toets gemaakt moet worden.
Een jaar waarin de voorbereiding zal zijn op de eindmusical.  
Een jaar waarin de kinderen nog even heen en weer worden gejojodod tussen twee scholen afhankelijk wanneer de aannemer gaat boren.

Een onderwijswethouder had hier wat meer Gezond Verstand moeten gebruiken en aan de handrem moeten trekken. 

Dan het voorste: de Locatiekeuze OBS Brinkschool en verkeersafwikkeling
Rummerinkhof

Wij zijn als fractie alle drie de laatste week veelvuldig aangesproken, gebeld en gemaild door verontruste ouders van zowel de Peter Petersenschool als de Brinkschool.
Het voorstel heeft nogal wat onrust veroorzaakt.
De petitie: ”2 grote scholen op een doodlopende weg in Haren verkeersonveilig” Is inmiddels 531 keer getekend.
Landelijk was er vrijdagavond aandacht in Hart van Nederland.    

Voorzitter,
Het lijkt een avond van de hoofdpijndossiers te worden.
Maar het is wel goed dat deze raad de beslissingen vandaag neemt.
Het getuigt niet van politiek fatsoen om alles maar af te schuiven op de nieuwe gemeente.
Buiten dat, het gaat hier om onze schoolkinderen en hun huisvesting, waar wij verantwoordelijk voor zijn.
Het voorstel van het college viel en valt nog steeds niet goed bij onze fractie. Er zit nog te veel misschien dit mischien dat in, te veel losse eindjes.   GVH zal gelijk in deze eerste termijn duidelijk zijn: wij zijn tegen dit voorstel. Maar alleen afstemmen zouden wij laf vinden. Het betekent dat zowel de Brinkschool als de PPS nog langer in onzekerheid zitten en het betekent dat de tijdelijke huisvesting in de Rummerinkhof en dus de extra verkeersdruk gewoon gehandhaafd blijft. 
De wethouder wilde het plan van de agenda halen en volgende maand met iets nieuws komen. Lijkt ons raar, hij weet al een hele tijd wat onze bezwaren zijn. Dus we willen de wethouder een handje helpen, hij vraagt ons om wijzigingen, maar wil de lokatie Rummerinhof in stand houden.

GVH heeft samen met GL / PVDA / CU en het CDA twee moties gemaakt:

voor de goede orde: deze moties zijn een opdracht aan het college, de moties lopen vooruit op de besluitvorming over het voorstel, GVH zal tegen stemmen de andere indienende fracties van de moties zullen straks eerst zelf het woord nemen. 
Door middel van de moties willen de indienende fracties bereiken dat het college op een andere wijze de schoolhuisvesting moet gaan realiseren.
Een amendement is niet op zijn plaats omdat we het voorliggende voorstel niet willen aanpassen maar op een geheel andere wijze willen invullen.
Een deel van de raad heeft dus nu gedaan wat de wethouder vroeg: kom dan maar met een ander voorstel!

Het is nu aan het college om dit zo snel mogelijk uit te voeren.

De moties zullen door de PVDA en GL worden voorgelezen.
Dank u.