Lid worden

Voor € 1,70 per maand of € 20,–  per jaar bent u lid van Gezond Verstand Haren.

Stort uw bijdrage op NL20 RBRB 0706523229 tnv Gezond Verstand Haren ovv contributie 2018.