Lid worden

Voor € 1,70 per maand of € 20,–  per jaar bent u lid van Gezond Verstand Haren.

Stort uw bijdrage op NL20 RBRB 0706523229 tnv Gezond Verstand Haren ovv contributie 2018.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met leden van de fractie en/of het bestuur van Gezond Verstand Haren voor zover noodzakelijk.