kunstgrasberg

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de illegale handel bij het recyclen van kunstgrasvelden. Onze plaatsgenoot, voormalig mileuofficier van justitie, Prof. Mr. Gustaaf Biezeveld stelt in deze uitzending kritische vragen.

Gustaaf Biezeveld

Hieronder de vragen die de fractie heeft gesteld:

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft met verbijstering kennisgenomen van de uitzending van Zembla, dd. 13 september 2018 over de kunstgrasberg. In deze uitzending werd door onze plaatsgenoot, voormalig milieuofficier van justitie, prof. mr. G. A. Biezeveld, geconcludeerd dat de overheid zich inlaat met illegale praktijken met betrekking tot het recyclen van kunstgrasvelden. Wij, de fractie van Gezond Verstand Haren, wil graag weten of de gemeente Haren zich van die blaam kan onthouden.

Op grond daarvan willen we graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoeveel velden in de gemeente Haren zijn de afgelopen jaren vervangen en waar zijn die naar toe gegaan?
  • Hoeveel heeft dat gekost?
  • Wat is de afschrijvingstermijn waarop velden worden vervangen?
  •  Hoeveel velden worden er de komende vijf jaar vervangen en waar gaan die naar toe?
  • Zijn deze bedrijven betrouwbaar?
  • Heeft de gemeente Haren in beeld dat de kunstgrasvelden die voor recycling worden aangeboden ook daadwerkelijk op de juiste wijze gerecycled worden?
  • Is de gemeente Haren zich ervan bewust dat wanneer de kunstgrasvelden van de gemeente Haren bij de in de Zembla genoemde bedrijven zijn of worden aangeboden, zich waarschijnlijk schuldig maakt aan meewerken aan illegale handel?