het kan niet waar zijn!

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft er geen woorden voor. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen wil meer tijd voor de beantwoording van schriftelijke vragen van de Partij voor het Noorden over de financiële positie van de gemeente Haren. Vandaag bereikte ons het bericht dat beantwoording van deze vragen pas komt na de behandeling in de 2e Kamer over de annexatie van Haren bij Groningen en Ten Boer. Het kan niet waar zijn!

De tweede Kamer wordt misleidt! Beantwoording van schriftelijke vragen wordt niet beantwoord binnen de afgesproken termijn in de Staten! Dit riekt naar manipulatie van het debat in de tweede Kamer! Er is onjuiste informatie verstrekt aan tweede kamerleden! Hierdoor vindt besluitvorming plaats op basis van onjuiste feiten!

Dit vinden wij een Democratie onwaardig!

De Partij voor het Noorden heeft op 9 maart schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde staten  en op 3 april een brief gestuurd naar de tweede kamer. Juist in onze democratische rechtstaat moet op basis van werkelijke en juiste feiten een besluit genomen kunnen worden. De gemeente Haren wordt verkwanseld, overgeleverd aan Stad, als het aan gedeputeerde staten ligt. Dat vinden wij zeer kwalijk en getuigt van onbehoorlijk bestuur!