Gezond Verstand Haren uit de COALITIE

Beantwoording door de burgemeester tijdens het vragenuur over werkgroepen in de raadsvergadering van 18/12 is voor ons de druppel.

De antwoorden van burgemeester zijn in strijd met de motie van 5 sept 2016. Daar komt bij dat zijn optreden en besluiten structureel in strijd met dezelfde motie zijn. Hij stelt dat de gemeente Haren niet bezig is met voorbereiding op herindeling. Dit staat haaks op de motie van 5 september 2016. Er is besloten dat de gemeente Haren zich volledig richt op spoor 1: ‘Beterr Haren’ en niet meewerkt aan spoor 2: ‘herindeling met Groningen en Ten Boer’. Uit de antwoorden van de burgemeester blijkt dat er wel degelijk voorbereiding is op herindeling; Informatie geven, aansluiten bij werkgroepen.

Standpunt over het handhaven van de motie van 5 september 2016.

Volgens Gezond Verstand Haren kan er geen sprake zijn van informatie geven over vastgoed, archivering en wat dies meer zij. Het college komt met een voorstel om over ICT en personeel met voorbereidingen te starten en dat is helemaal in strijd met het raadsbesluit. Wij weigeren op voorhand daarmee in te stemmen en weigeren daaraan mee te werken.

De maat is vol

Voor Gezond Verstand Haren is nu de maat vol. Wij vermoeden dat deze handelswijze ertoe moet leiden dat Haren alsnog een lichte samenvoeging ingerommeld wordt. De burgemeester en de portefeuillehouder hebben zich niet gehouden aan hun actieve informatieplicht als zij zeggen dat zij handelen conform de motie van 5 september 2016. Er is nooit gemeld dat ambtenaren uit Haren informatie geven aan Groningen en Ten Boer en de raad is nooit om toestemming gevraagd.

We hebben in de coalitie constant moeten knokken voor onze standpunten, die niet werden gehoord. Onze wethouder heeft constant moeten knokken voor rechtmatige besluiten om zelfstandig te kunnen blijven. Zij voelt zich niet gehoord! Op basis van bovenstaande hebben we besloten te stoppen met onze samenwerking in de coalitie en deelname aan het college.

De resterende tijd van deze ambtsperiode zullen wij vanuit de oppositie natuurlijk het college blijven steunen in de strijd voor een zelfstandige toekomst van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren.