GEEN KERSTCADEAUTJE VOOR STAD!

BIJ GEDWONGEN HERINDELING GELD TERUG NAAR INWONERS HAREN

GVH : GEEN KERSTCADEAUTJE VOOR STAD!

Het geld klotst tegenwoordig tegen de plinten omhoog in Haren! Deze maand maakte de gemeente een overschot van miljoenen bekend! Hoe dat komt? Dankzij de inwoners! Dankzij de ondernemers! Dankzij de Gemeenteraad.

Weet u nog in 2016?
De provincie vertelde aan iedereen die het maar horen wilde dat Haren ‘failliet’ was en dat daarom herindeling noodzakelijk was. Haren werd zwart gemaakt en belasterd, weggezet als slecht functionerende gemeente en domme inwoners die alleen konden bestaan omdat ze ‘gratis” gebruik maken van de voorzieningen in de stad. Gedeputeerde Brouns vond het “jammer, maar de situatie was zo slecht dat de provincie Haren onder dwang mocht gaan herindelen. Hij beweerde zelfs dat het enige groen in Haren tussen de stoeptegels stond… we moesten dus niet zeuren.

Maar de Raad, het college, ondernemers én de inwoners waren niet voor één gat te vangen en bedachten samen met de ambtelijke organisatie het plan Beterr Haren. De gedeputeerde had immers gezegd dat als Haren de financiën kon oplossen er nog van alles mogelijk was. En dus ging de Harenaar meer betalen! Alle extra’s gingen in de spaarpot. Er werd bezuinigd, en fors, op het personeel en op het groen. De voorzieningen bleven bewaard. Want Haren wil niet herindelen. Met als gevolg dat de Algemene reserve spaarpot eind dit jaar met zo’n 9 miljoen euro gevuld is. Waarvan 2,4 miljoen euro die de inwoners en ondernemers samen hebben opgebracht in het afgelopen jaar.

Vorig jaar bleek al dat Haren prima in staat was haar problemen zelf op te lossen, maar de provincie bleef vertellen aan iedereen die het maar horen wilde dat Haren er zo slecht voorstond. Zelfs afgelopen april toen niemand meer kon ontkennen dat Haren het uitstekend deed schreef de provincie aan minister Ollongren dat Haren financieel erg kwetsbaar was. Vervolgens stemde de Tweede Kamer voor een gedwongen herindeling.
Gisteren bleek dat Haren wederom de derde beste woongemeente is in Nederland en in het Noorden, volgens Elsevier.

Nu ligt het voorstel bij de Eerste Kamer en stel nu eens dat die onverhoopt voor een gedwongen herindeling kiezen, ook weer op basis van een zogenaamde slechte financiële positie van Haren?

Dan hebben de inwoners en ondernemers van Haren voor niks betaald en gespaard en wordt dit immense bedrag het kerstcadeautje voor de Stad Groningen.

Dat mag niet!

Gezond Verstand Haren wil daarom dat áls de Eerste Kamer deze onzinnige, gedwongen en op onjuiste informatie gestoelde herindeling door laat gaan, dit geld vóór 1/1/19 teruggaat naar de inwoners en ondernemers van Haren! In euro’s, op hun bankrekening!

Geef het terug! 120,00 euro per inwoner, netto! (2,4 miljoen : 20.000 inwoners)

Het is het geld van Haren en haar inwoners, weggeven aan de stad zou diefstal zijn!

Ps: volgens de minister heeft Groningen het geld ook helemaal niet nodig, ondanks financiële debacles als het Forum, aardwarmte en de Zuidelijke Ringweg gaat het, volgens haar beantwoording aan de Kamer, geweldig met de stad. “Die hebben het Harense geld niet nodig…”

GEZOND VERSTAND HAREN zal aanstaande maandag bij het bespreken van de perspectiefnota daarom met een motie komen.

Namens de fractie van Gezond Verstand Haren

Meinard Wolters Fred Dellebarre Mariska Sloot