behandeling wetsvoorstel in week 16

In week 16 (week van 16 april) wordt het wetsvoorstel tot samenvoeging behandeld in de 2e kamer.

De fractie van Gezond Verstand Haren is zwaar teleurgesteld in de beantwoording van de minister over de vragen van de leden van de vaste kamercommissie van BZK. Zij blijft, hoe dan ook, vasthouden aan het advies van de provincie om Haren te verkwanselen aan Stad. Dit kan en mag je niet verwachten van een minister van D66. Een partij, die zegt democratie (de wil van het volk) hoog in het vaandel te hebben. Dit kabinet gaat volledig voorbij aan het belangrijkste principe:

Besluiten moeten, van onderop, dus WIJ als inwoners van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren, gedragen worden.

Nee, de minister laat zich leiden door de macht van de provincie. Het regionaal belang telt zwaarder. Haren kan het financieel niet bolwerken.

De gemeente Haren stelt zich, in de samenwerking met omliggende gemeenten, welwillend op in de regio. De financiële positie wordt de komende jaren steeds robuuster (in verhouding beter dan die van de gemeente Groningen). Wettelijke taken worden naar behoren uitgevoerd.

De ambities van de gemeente worden getraineerd door het proces waar we gedwongen aan moeten werken.

Laat ons met rust zelf werken aan onze eigen toekomst

De leden van de tweede kamer moeten zich realiseren dat ze door de minister onjuist zijn geïnformeerd  over de werkelijke feiten. We roepen dan ook iedereen op elk lid van de tweede kamer, per mail, per brief, of persoonlijk, de komende weken te benaderen. Zeg hen dat ze op het verkeerde been gezet zijn.

We blijven strijden voor een ZELFSTANDIGE gemeente Haren!