Maand: december 2017

Verklaring Mariska Sloot

Toen er een aantal maanden geleden signalen bij mij binnen kwamen over werkgroepen die de herindeling aan het voorbereiden waren kwamen heb ik dit in het college gevraagd. Het antwoord was nee. Het kritisch pad werd bekeken, maar verder niet.

Gezond Verstand Haren uit de COALITIE

Beantwoording door de burgemeester tijdens het vragenuur over werkgroepen in de raadsvergadering van 18/12 is voor ons de druppel. De antwoorden van burgemeester zijn in strijd met de motie van 5 sept 2016. Daar komt bij dat zijn optreden en

Haren op eigen benen

Een mooie week voor de lokale democratie.  Afgelopen week is er op diverse fronten lokaal, regionaal en landelijk aandacht gevraagd voor de uitdrukkelijke wens van de gemeente Haren om zelfstandig te blijven. Het persbericht van veel lokale, regionale en provinciale onafhankelijke

Top