Maand: november 2017

Steun van lokalo’s Groningen en Drenthe

Onafhankelijken: haal Haren uit herindelingsvoorstel Een groot aantal onafhankelijke politieke partijen uit gemeenten en de provincies van Groningen en Drenthe maken gebruik van het recht om een reactie op het herindelingsontwerp Groningen-Ten Boer-Haren in te dienen. Deze reactie wordt ingediend bij

Mariska voorzitter PvhN

Op 16 november is Mariska Sloot (wethouder Gezond Verstand Haren) bij acclamatie gekozen tot voorzitter van het bestuur van de Partij voor het Noorden. Meinard Wolters, fractievoorzitter van GVH is toegetreden als algemeen bestuurslid. De leden van de Partij voor

Begroting 2018 bijdrage GVH

Voorzitter, Allereerst dank aan de ambtelijke organisatie voor het vele werk dat is verricht om de begroting voor 2018 op te stellen. Een helder leesbaar document dat vertrouwen geeft naar de toekomst. Vertrouwen, omdat de ambities van Raad en College

Top