Maand: juni 2015

In herinnering

Annegees Schleurholts Met schrik en ontsteltenis heeft GVH kennis genomen van het overlijden van oud-wethouder Annegees Schleurholts. Annegees was sinds enige jaren lid van GVH en steunde de fractie onvoorwaardelijk. Tijdens een van de raadsdebatten over de herindeling sprak zij

Getagd met

Beschouwing voorjaarsnota 2015

In de voorjaarsnota gaat het college uit van een aantal uitgangspunten. centraal staan : betrouwbaarheid, verplichte kerntaken en een degelijk sociaal vangnet. gekeken wordt naar de samenleving, waarbij zelfredzaamheid en burgerparticipatie centrale thema’s zijn. Een woord van dank voor het

Getagd met , ,

Moties GVH bij bespreking voorjaarsnota 2015

Maandag 22 juni heeft de gemeenteraad van Haren vergaderd over de begrotingswijzer voor 2016. Het College heeft in haar voorjaarsnota voorstellen gedaan voor het opmaken van een sluitende begroting voor het komende jaar. Zoals we weten ontkomen we er niet

Getagd met , , , , ,
Top