Maand: september 2012

ProjectX en spoeddebat

Met afschuw hebben fractie en bestuur kennis genomen (en ervaren!) van de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag. Wij willen iedereen die hier op de één of andere wijze door geschaad is, zowel emotioneel als anderszins, erg veel sterkte wensen.  Het ontroert

Terug naar af

Persbericht Haren, 11/9/12 De fractie van Gezond Verstand Haren heeft kennisgenomen van de beoogde nieuwe coalitie in Haren. Wij constateren dat het rapport van de heer Baas, waar wij ons van hebben gedistantieerd omdat het volgens ons niet objectief was,

Top