Maand: mei 2012

Persverklaring GVH over vertrouwensbreuk college

De fractie van GVH heeft het nieuws over de vertrouwensbreuk in het college met afschuw tot zich genomen. We begrijpen dat de coalitiepartijen op zeer korte termijn nog eens met elkaar gaan praten over mogelijke oplossingen. Op zes juni zullen

GVH presenteert GVH

Gebruikers handleiding Voor Haren Tegelijkertijd met de nieuwe voorzitter presenteert GVH haar visie op Haren. Niet omdat de partij geen visie had, maar omdat na twee jaar in de politieke arena van Haren te hebben vertoefd het tijd werd om

Frans Schmidt nieuwe voorzitter GVH

Op donderdag 24 mei heeft de ledenvergadering van Gezond Verstand Haren unaniem een nieuwe voorzitter gekozen. Na het vertrek van Frits Stavast naar Zeeland en de interim periode van plaatsvervangend fractielid Pieter Jan Jansen, heeft de partij de heer Frans

initiatiefvoorstel GVH : kom met beleid studentenhuisvesting!

Haren 9 mei 2012. De fractie van Gezond Verstand Haren zal tijdens de raadsvergadering van 21 mei a.s. een initiatiefvoorstel indienen waarbij het college de opdracht krijgt om beleid (of een verordening) te ontwikkelen op het gebied van studentenhuisvesting in

Top