Berichten

Schriftelijke vragen 16/10/18

Getagd met

Haren, 16 – 10 – 2018 Geacht College, Ons bereikte het bericht dat een inwoner van de gemeente Haren aangeschreven is door de gemeente Groningen met het verzoek deel te nemen aan een wijkenquête.             Naar ons inzicht is het ongevraagd

De bankjes van de Meerweg

Waar zijn ze gebleven? Deze week weer een schriftelijke vraag voor het college. Het zijn soms de kleinste dingen, waar we graag een antwoord op willen hebben. Naar ons idee net zo belangrijk als de ondoorzichtige dossiers over ‘vrij parkeren’

locatiekeuze Brinkschool

Locatiekeuze OBS Brinkschool en verkeersafwikkelingRummerinkhof inbreng fractie tijdens de raadsvergadering van 24 september 2018 Eerst willen wij als Gezond Verstand Haren wat zeggen over het collegebesluit van 26 juni 2018: de Tijdelijke huisvesting Brinkschool met 4 groepen in voormalig Harens

schriftelijke vragen vrije uitloopgebieden honden

In 2016 werden al vragen gesteld door inwoners om vrije uitloopgebieden in te stellen voor hun honden. Nu, 2 jaar verder nog steeds geen antwoord en nog steeds geen duidelijkheid. Gezond Verstand Haren vindt dat dit nog prima geregeld kan

Top