Lid worden

Voor € 1,70 per maand of € 20,–  per jaar bent u lid van Gezond Verstand Haren.

Stort uw bijdrage op NL63ABNA0505258846 tnv Gezond Verstand Haren ovv contributie 2017.