website gemeente Haren niet beveiligd

Op 1-12-2016 werden we in de media geconfronteerd met de berichtgeving over de niet beveiligde website van de gemeente Haren.

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft hierover de volgende vragen gesteld aan het College:

  1. Klopt de conclusie in berichtgeving van rtvnoord over de website van de gemeente Haren?
  2. Zijn er tot op heden aanwijzingen dat de website van de gemeente Haren is gehackt of zijn daar pogingen toe gedaan?
    1. Zo ja, heeft dit invloed gehad op de dienstverlening of is er sprake geweest van het onrechtmatig verkrijgen van gevoelige informatie?

    Lees meer

Rechtbank doet schriftelijk uitspraak over kort geding (update)

Update 2 december 2016

Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan. De vorderingen van het burgercomité zijn allen afgewezen door de rechter. De fractie van Gezond Verstand Haren heeft kennis genomen van deze uitspraak en gaat zich beraden of herziening van de vastgestelde zienswijze door de raad op 28 november jl. noodzakelijk is.

Rechtbank doet morgen, 2 december, schriftelijk uitspraak over kort geding Burgercomité – gedeputeerde staten

Lees meer

zienswijze gemeenteraad

  • Maandag 28 november heeft de gemeenteraad van Haren de zienswijze vastgesteld op het Herindelingsontwerp GHTB. Gezond Verstand Haren heeft samen met haar coalitiegenoten D66 en CDA een aantal wijzigingen en aanvullingen voorgesteld tijdens de raadsvergadering. Onze fractie heeft in de vergadering voorgesteld om de verzending van de zienswijze uit te stellen tot ten minste 5 december. Hiermee kan de uitspraak van de rechter op 2 december eventueel nog meegenomen worden in de zienswijze. Dit voorstel is door het College overgenomen. Hieronder leest u de inbreng van de fractie:

De afgelopen maanden hebben we kunnen constateren dat er op allerlei terreinen door veel mensen aandacht is besteed aan het Herindelingsontwerp Groningen, Haren en Ten Boer. Er zijn veel zienswijzes ingediend door inwoners en maatschappelijke organisaties. De fractie van Gezond Verstand Haren is onder de indruk van de grote betrokkenheid bij dit onderwerp en spreekt haar waardering uit voor de inbreng van veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het proces.

Lees meer

Zienswijze GVH – Herindelingsontwerp GHTB

In de afgelopen 2 maanden hebben veel mensen uit de gemeente Haren en daarbuiten zienswijzes ingediend op het herindelingsontwerp van GS met betrekking tot de lichte samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. Er zijn informatie-avonden belegd die druk bezocht zijn. Gezond Verstand Haren was daar ook! Wij zijn diep onder de indruk van de betrokkenheid van al die mensen, die de gemeente Haren zelfstandig willen laten blijven en absoluut niet willen opgaan in de gemeente Groningen. Bestuur en Fractie van GVH hebben namens de partij tevens een zienswijze ingediend, waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat wij tegen herindeling zijn.

Lees meer