Schriftelijke vragen over dood hert in buitenbad

Haren, 5 augustus 2012.

Geacht college,

Vanochtend werden wij op de hoogte gesteld van het feit dat er een dode ree in het oude buitenbad aan de Scharlakenhof dreef. Tevens kwamen wij tot de ontdekking dat het toegangshek open en dus voor iedereen toegankelijk is. De inwoners die de ree ontdekte mailden direct de gemeente, maar kwamen er achter dat het tot 12 augustus zou duren voor de ambtenaar contact met hen op zou nemen.  Het kadaver heeft er minstens twee dagen gelegen. De inwoners hebben vervolgens contact met ons opgenomen. Hierop heeft onze fractie wij de milieudienst gebeld, omdat wij toevallig het mobiele telefoonnummer hiervan in ons bezit hebben, die hierop direct adequaat actie heeft ondernomen. Het hert wordt nu met de dierenambulance verwijderd. De doodsoorzaak van het dier is dan ook (nog) niet bekend.

Omdat wij dit een zeer onwenselijke situatie vinden hebben wij nog wel een aantal vragen over dit onderwerp:

  1. Hoe kan het dat het toegangshek wederom geopend was/is en is het inmiddels weer gesloten?
  2. Is het in het voorjaar geconstateerde asbest inmiddels verwijderd en is de omgeving inmiddels asbestvrij verklaard?
  3. Als er een dood dier in het bad drijft en er kunnen kinderen in en om het bad spelen is dit een gevaar voor de gezondheid, bent u dit met ons eens? (het gaat hier om stilstaand water terwijl het de afgelopen weken erg warm is geweest)
  4. Wat gaat u er aan doen om dit in de toekomst te voorkomen?
  5. De oplettende inwoner die het kadaver in eerste instantie ontdekte, mailde direct naar de gemeente en kreeg een mailtje dat de betreffende ambtenaar pas na 12 augustus weer bereikbaar was. Hoe kan een inwoner bij een dergelijke calamiteit sneller handelen, is het mogelijk hiertoe op de site een duidelijker calamiteitennummer te plaatsten? Men kan natuurlijk de politie bellen, maar het is handig dat dit dan ook op de site wordt gemeld.
  6. Wat heeft het college voor ideeën over de het huidige buitenbad? Het is verwaarloosd, vuil en niemand weet hoe ongezond de omgeving is. Als het college geen garantie kan geven dat het hek in de toekomst gesloten blijft, wordt het dan niet tijd om in het kader van de volksgezondheid het bad te ruimen, dan wel te renoveren/schoon te maken? Is het bijvoorbeeld een optie om het water te verwijderen en het bad te vullen met zand? Op welke termijn kunt u hiermee starten?

 

Wij vernemen graag uw reactie op korte termijn.

 

Met vriendelijke groet,  De fractie van Gezond Verstand Haren.