Persverklaring GVH over vertrouwensbreuk college

De fractie van GVH heeft het nieuws over de vertrouwensbreuk in het college met afschuw tot zich genomen.
We begrijpen dat de coalitiepartijen op zeer korte termijn nog eens met elkaar gaan praten over mogelijke oplossingen.
Op zes juni zullen we dan in een openbare raadsvergadering de resultaten van dit overleg te horen krijgen.
Wat onze fractie bijzonder bevreemdt is het volgende:
– Waarom willen twee wethouders binnen het college zich niet houden aan de door de raad aangenomen motie ?
– Als, zoals wethouder Kouwenhoven nu beweert, de verhoudingen en het vertrouwen al maandenlang op gespannen voet staan, waarom heeft het college dit dan niet aangegeven op het moment dat hier in de afgelopen maanden vragen over werden gesteld in de raadsvergadering? (Zowel over samenwerking met Groningen als over het vertrouwen hebben in elkaar zijn vragen gesteld)
– Waarom wordt een voorstel van de gemeentedirecteur, dat een enorme impact zal hebben op de organisatie van Haren, eerst beschouwd als een stuk dat zeer urgent is en dat ‘vandaag nog getekend moet worden door het college’, later door de voorzitter van de raad slechts een interne memo genoemd die slechts over verkenningen gaat? Dit spreekt elkaar nogal tegen. Zeker gezien het feit dat het niet willen steunen van dit voorstel door de heer Pek voor de andere twee wethouders aanleiding is om het vertrouwen in hem op te zeggen. Lees meer

GVH presenteert GVH

Gebruikers handleiding Voor Haren

Tegelijkertijd met de nieuwe voorzitter presenteert GVH haar visie op Haren. Niet omdat de partij geen visie had, maar omdat na twee jaar in de politieke arena van Haren te hebben vertoefd het tijd werd om de partijstandpunten en kernwaarden te actualiseren.
De fractie is nu op de helft van haar termijn en heeft zich de afgelopen tijd voornamelijk druk bezig gehouden met het boven tafel brengen van politieke misstanden uit het verleden. Het wordt nu hoog tijd om vooruit te kijken.
De huidige politieke situatie is niet rooskleurig te noemen. De recessie en besluiten uit het verleden dwingen Haren er toe moeilijke keuzes te maken. In de raad is de bestuurlijke visie van het college nog steeds niet echt duidelijk, men wacht vooral de provinciebesluiten af. Lees meer

Frans Schmidt nieuwe voorzitter GVH

Op donderdag 24 mei heeft de ledenvergadering van Gezond Verstand Haren unaniem een nieuwe voorzitter gekozen. Na het vertrek van Frits Stavast naar Zeeland en de interim periode van plaatsvervangend fractielid Pieter Jan Jansen, heeft de partij de heer Frans Schmidt bereid gevonden het stokje als bestuursvoorzitter over te nemen.

Frans Schmidt Lees meer

initiatiefvoorstel GVH : kom met beleid studentenhuisvesting!

Haren 9 mei 2012.

De fractie van Gezond Verstand Haren zal tijdens de raadsvergadering van 21 mei a.s. een initiatiefvoorstel indienen waarbij het college de opdracht krijgt om beleid (of een verordening) te ontwikkelen op het gebied van studentenhuisvesting in de gemeente Haren.

maximering

GVH vindt dat bij toekomstig beleid rekening moet worden gehouden met een maximering van het aantal studenten per wijk, gerelateerd aan het aantal bewoners van die bewuste wijk waar eventueel tijdelijke en/of permanente studentenhuisvestingplannen zijn. Wij zien een maximum van 10 procent studenten op het totaal aantal bewoners van een wijk als uiterste aantal. Lees meer