Politiek Haren niet rustig de paasdagen in!

Persbericht
Haren, 6 april 2012.

We dachten echt dat het na de laatste turbulente raadsvergadering over Integriteit even rustig zou worden in de Harener Politiek. We hoopten dat we ons nu weer bezig konden houden met voor Haren goede en constructieve oplossingen. Niets is minder waar! Weer wordt de raad buitenspel gezet!

College-weblog
De burgemeester heeft in het college-weblog zijn standpunt weer even fijntjes duidelijk gemaakt. Alles wat de raad en de deskundigen op dit gebied, de heer Engels hoogleraar en gespecialiseerd in gemeentewet nota bene, hebben aangegeven wordt weer aan de kant geschoven. De burgemeester stelt dat hij de raad op de hoogte heeft gebracht en dat vertrouwelijkheid volstrekt legitiem was. Waarom zou deze meneer toch zo graag in de laatste dagen van zijn burgemeesterschap deze hele kwestie willen bagatelliseren? Hij stelt dat er op de afdeling nog wat documenten waren en gaat voor het gemak even voorbij aan het feit dat hier mensen zijn geweest die het niet eens waren met het collegebesluit indertijd vanwege de enorme risico’s die de gemeente zou lopen en die om zichzelf te beschermen toen een volledig schaduwdossier hebben aangelegd. Overigens: de raad is steeds niet officieel op de hoogte gesteld. De fractievoorzitters wel, maar die moesten hun mond houden tegen de rest van de raadsleden. Nog steeds… Wat onze vraag eigenlijk is over dit weblog: het is een college weblog, impliceert dit dat het gehele college achter dit epistel van de burgemeester staat of is dit een schrijven op persoonlijke titel? In dat geval mag het geen college-weblog heten, maar een burgemeestersweblog. En waarom hier nu, zo vlak voor de paasdagen en niet na de raadsvergadering mee naar buiten komen? Wij zijn erg benieuwd wat specialisten zoals de heer Engels en de heer Elzinga van deze gang van zaken vinden!

Extravagante workshops?
De raad heeft na de vergadering een motie aangenomen waarin het college de opdracht krijgt om deze hele kwestie door een onafhankelijk deskundige te laten uitzoeken. Wat schetst nu onze verbazing? In de collegebesluiten van de afgelopen weken staat dat het college al 18.000 euro gaat uitgeven om externe workshopjes in te kopen om organisatie, college en de raad wat integriteit aan te leren! GVH heeft het college direct laten weten zich hier van te willen distantiëren! Volgens ons is integriteit iets wat je hebt en wat je doet. Wel moeten er heldere regels zijn waar mensen zich aan moeten houden en als dit niet gebeurt moet iedereen duidelijk weten wat dit voor gevolgen heeft. De wet en de NVG hebben hier al heel duidelijke richtlijnen voor, dus waarom zo’n halfbakken poging om het wiel opnieuw uit te vinden. Ziezo weer 18.000 euro bespaard!

Bewoners enquête 2011
Maar we zijn er nog niet! Zoals iedereen weet moeten we meer bezuinigen, dat is erg naar maar het is noodzakelijk. Vorig jaar hebben we een enquête onder de inwoners van Haren gehouden en hebben wij de bezuinigingen op basis van de uitkomsten van deze enquête doorgevoerd. Deze enquête was best duur (zo’n 30 .000 euro) maar de raad had beloofd dat de inwoners het eerste woord zouden hebben en dat is zeer waardevol gebleken.
Nu breekt onze spreekwoordelijke klomp als we in de besluitenlijst van het college lezen dat zij voor 25.000 euro een extern accountantskantoor aantrekken om voor het college te gaan uitzoeken waar we op kunnen bezuinigen, dat is bijna 2,5 % van de bezuinigingsopdracht! Kunnen we dat dan werkelijk niet zelf? Ons wordt altijd voorgehouden dat de organisatie zo capabel is en dat er hoge kwaliteit werk wordt geleverd, waarom nu dan weer externe inhuur? Was het niet zo dat we daar al een paar jaar geleden mee zouden stoppen? Is het niet zo dat de gemeente al een accountant heeft ingehuurd voor de jaarrekening en andere adviezen? Is het niet zo dat de auditcommissie onder leiding van de heer Valkema van het CDA deze accountant opdrachten kan geven op deze gebieden? Waarom dan nu , als college, een ander kantoor extra inhuren?

Dus hebben we weer de nodige vragen voor het college, die zullen we hen dan vandaag ook sturen.
1. Naar aanleiding van het weblog van burgemeester Fennema:
– Staat het volledige college achter de inhoud van dit weblog?
– Vindt het college dat met dit weblog de raad en de raadsvergadering van 26 maar j.l. volledig buitenspel wordt gezet?
2. Naar aanleiding van de workshops integriteit: (18.000,00)
– Waarom is hiertoe besloten terwijl de raad u die opdracht niet heeft gegeven?
– Wat denkt u hiermee te concreet te bereiken?
– Wij hebben u , in onze brief, aangegeven dat wij liever zien dat u dit geld aan het hertenkampje besteedt, hoe denkt u hier over?
3. Naar aanleiding van de externe inhuur van een accountantskantoor: (25.000,00)
– Waarom kan de organisatie niet op eigen kracht bezuinigingsvoorstellen doen?
– Waarom vraagt u de eigen accountant niet om een scan uit te voeren, dit kantoor is door de auditcommissie mede aangetrokken vanwege de expertise die men heeft op het gebied van gemeentelijke ombuigingen
– Waarom moet dit zoveel geld kosten?
Wij wachten uw, hopelijk snelle beantwoording, in spanning af!

De fractie van GVH
Mariska Sloot
Esther Wiersema