GVH dient motie van afkeuring in tegen college

Gisteravond heeft Gezond Verstand Haren een motie van afkeuring ingediend samen met het CDA. Deze motie is, zoals we al hadden verwacht, niet aangenomen, maar de intentie is duidelijk. We accepteren dit soort fouten niet meer! Hieronder het betoog zoals onze fractie de motie heeft ingeleid. Een andere motie die we zouden indienen, een verzoek om onderzoek naar de hele gang van zaken, hebben we ingetrokken omdat D66 een motie van dezelfde strekking indiende. Hier konden wij mee instemmen. Lees meer