GVH dient motie van afkeuring in tegen college

Gisteravond heeft Gezond Verstand Haren een motie van afkeuring ingediend samen met het CDA. Deze motie is, zoals we al hadden verwacht, niet aangenomen, maar de intentie is duidelijk. We accepteren dit soort fouten niet meer! Hieronder het betoog zoals onze fractie de motie heeft ingeleid. Een andere motie die we zouden indienen, een verzoek om onderzoek naar de hele gang van zaken, hebben we ingetrokken omdat D66 een motie van dezelfde strekking indiende. Hier konden wij mee instemmen.

betoog:
Met pijn in het hart hebben we de afgelopen maanden gezien hoe op lokaal nivo de democratie in Haren de nek om wordt gedraaid en hoe raadsleden niet serieus genomen worden.
Met pijn in het hart hebben we de afgelopen tijd gezien hoe het imago van onze gemeente schade wordt berokkend
Met pijn in het hart hebben we moeten constateren dat waar colleges in andere gemeenten slechts een paar maanden nodig hebben om rotzooi uit het verleden op te ruimen, ons college nog niet eens toe is aan het verzamelen van alle rotzooi, laat staan dat de bezem uit de kast is gehaald. Uit de kast komen slechts lijken en elke keer wordt weer gebagatelliseerd hoe groot en desastreus de fouten zijn die gemaakt werden. Struisvogelpolitiek in optima forma.
Wetsovertredingen en ambstmisdrijven worden weggezet als ´valt wel mee´ of ach dat was in het algemeen belang. Raadsleden worden door geheimhoudingsplicht, al dan niet terecht opgelegd, gedwongen hun mond dicht te houden en als er dan eindelijk iets in de openbaarheid komt en men wil als raadslid haar controlerende taak uitvoeren, dan wordt ze daarin ernstig vertraagd of zelfs verhinderd.
Met pijn in het hart moet GVH constateren dat de fouten voor een groot deel werden veroorzaakt door het vorige college, maar de onwil om de raad eerlijk en open te antwoorden op vragen ligt toch echt bij u, het huidige college! Meerdere malen heeft mijn fractie u in deze vergadering gevraagd om antwoorden, telkens weer geeft u ze niet. De vorige vergadering heb ik u in mijn betoog met klem gevraagd om te laten zien dat wij u kunnen vertrouwen, zodat we met zijn allen kunnen werken aan een beter Haren. U gaf geen gehoor!
Met pijn in het hart wordt het manifest waar wij ons zo in konden vinden steeds vaker vergeten uit te voeren, de openheid en transparantie is steeds verder te zoeken. En de echte pijn zit hem voor ons dan met name in die coalitiepartijen die zo trots waren op dit manifest en die nu vooral alles maar binnenskamers willen houden, met als allergrootste pijnpunt de motie van treurnis die zij naar de wethouder van hun eigen coalitiepartner hebben gestuurd. Treurig, omdat hij juist die openheid heeft willen geven, treurig want was niet het vorige college vertegenwoordigd door deze coalitiepartijen die juist de fouten maakte?
Eigenlijk hebben wij geen vragen meer, alleen nog twee moties: een met de opdracht aan het college om dit hoofdstuk op een eerlijke manier af te sluiten en een om het college een serieus signaal af te geven dat het nu afgelopen moet zijn! U vergeet in onze ogen wie hier de baas is, dat is namelijk de gemeenteraad, u bent slechts uitvoerend en u hoort dat naar de bevolking toe met inachtneming van de regels te zijn. Wij zouden graag zien dat u daar vandaag mee begon. Na vandaag kunt u zich geen namelijk geen enkele misstap meer veroorloven.

Mariska Sloot en Esther Wiersema