parkeerbonnen affaire :vragen van GVH en CDA

Geacht College,

Het CDA en GVH zijn verbijsterd over het verscheuren door de gemeente van parkeerboetes van ambtenaren. Wij als gemeente maken de regels en zullen dus zelf het goede voorbeeld moeten geven. Een ambtenaar is net als iedereen ook een gewone burger, die zich moet houden aan de regels die we met elkaar afspreken. Lees meer

vragen vergunningverstrekking Intermezzo GVH-CDA-D66

Datum: 3 januari 2011.

Onderwerp: Intermezzo.

Geacht College,

De gemeente geeft de heer Bruns toestemming voor een groter bouwwerk dan volgens een in 2007 afgegeven vergunning gebouwd had mogen worden. Dat is niet de correcte werkwijze, zegt de gemeente nu in een persbericht. De heer Bruns treft geen blaam.

De vragen die dit oproept zijn: wie heeft deze toestemming verstrekt? Waarom zijn de procedures niet gevolgd? En hoe kan het dat in een procedurele omgeving (zoals een gemeente toch is om willekeur te voorkomen) een dergelijke toestemming wordt gegeven? Lees meer