zwembadvrienden oproep GVH en CDA

 


CDA en GVH Haren zetten zich in voor de oprichting van een Stichting Vrienden van Zwembad Scharlakenhof Haren.

Het zwembad steunt op de geweldige financiële bijdragen van de gemeente Haren!

Toch staat het voortbestaan van het zwembad onder druk. Asbest maakt het openstellen van het zwembad op dit moment onmogelijk. Het college zegt dat het voortbestaan in de huidige vorm geen optie meer is.

CDA en GVH zijn van mening dat het zwembad een maatschappelijke functie vervult in de samenleving. Het zwemmen is bijzonder waardevol als het gaat om bewegen tot op hoge leeftijd. Bewegen voor ouderen, gehandicapten, voor sporters en voor fitness. Dat geldt ook voor de zwemopleiding van onze jeugd. En het zwemmen geeft ook nog eens veel plezier. Het zwemmen draagt bij aan het welzijn van mensen. Wij zoeken mensen die dat willen ondersteunen. En zeg nou zelf: Een Harense samenleving zónder zwembad is toch eigenlijk geen echte Harense samenleving?
We weten ook wel dat de gemeente gemeenschapsmiddelen besteedt aan een zwembad. Dat doet zij ook voor de voetbal, de hockey en andere binnensporten. We zullen met elkaar moeten zorgen voor een zwembad dat kan rondkomen met een goedkopere exploitatie. Zonnepanelen en andere duurzaamheidmaatregelen kunnen daarbij helpen. Net als vrijwilligers. Een vriendenstichting kan daarbij een extra steun in de rug zijn. Daarom pleiten CDA en GVH voor een vriendenstichting als extra steun in de rug.

De vriendenstichting wordt gerund door mensen die het zwembad een warm hart toe dragen. CDA en GVH willen dit initiatief starten, maar zo snel mogelijk het stokje weer doorgeven aan de vrienden van het bad. Wij kunnen ons dan richten op de politieke steun terwijl de vrienden zich gaan inzetten voor het werven van donateurs en sponsoring door bedrijven.

Wij denken aan donateurs die voor bijvoorbeeld 5 euro per jaar een bijdrage geven aan de stichting vrienden van het Zwembad Scharlakenhof. Als alle 6000 mensen die een handtekening hebben gezet dat nu eens zouden doen, dan hebben we al 30.000 euro binnen. We denken aan bedrijven die donateur worden voor een bedrag waarmee ze zich ´zilveren vriend´ mogen noemen. Met die bijdrage wordt hun logo vermeld op een vriendenbord in het zwembad. Voor een nog hoger bedrag kunnen bedrijven worden genoemd als ´gouden vriend´. Ook dat levert hen een speciale vermelding op.

Dit is slechts het begin. We komen graag in contact met mensen die het zwembad in Haren een warm hart toedragen en willen graag met hen in discussie om zo dit idee verder uit te werken naar een concreet initiatief gedragen door mensen in de samenleving.

Zo wordt het zwembad een bindende factor in onze samenleving.

 

U kunt zich aanmelden via zwembadvriend@live.nl om vriend te worden en om ideeën en suggesties in te sturen

 

René R. Valkema, CDA fractie Haren

Mariska Sloot, fractie GVH.

brief van inwoner Haren: neem terug die prijs!


 

Geachte redactie van Elsevier.

In juni heeft u Haren uitgeroepen tot de beste gemeente van 2011

Enkele beweegredenen hier voor waren:

In Haren zijn alle ingrediënten aanwezig voor goed wonen: prachtige huizen en lanen, natuur, weinig overlast, een saamhorige gemeenschap en “alle” voorzieningen binnen de eigen gemeentegrenzen.

Nadat de gemeente de ijsbaan van haar inwoners had afgenomen werden we gisteravond om 22,37 uur onaangenaam verrast, de gemeente heeft besloten om de stekker uit het zwembad Scharlakenhof te halen.

Waar ik mij nog het meeste aan stoor is dat het college deze mededeling in een pers bericht naar buiten brengt.

Als het college echt lef had getoond was deze mededeling maandagavond gedaan in de volle raadszaal waar door veel ongeruste bewoners en gebruikers  6.000 handtekeningen werden aangeboden om het zwembad open te houden.

Volgens mij voldoen wij niet meer aan de criteria die gesteld zijn om beste gemeente van Nederland te worden.

Daarom wil ik u met klem vragen om de prijs terug te nemen en te overhandigen aan de nr. twee op de lijst

Met vriendelijk groet,

Fred Dellebarre

Inwoner Haren

 


 

 

PERSBERICHT

 

 

ZWEMMERS KOMEN BEDROGEN UIT

En de politiek ook….

Gisteravond laat bleek dat het college een persbericht heeft laten uitgaan waarin zij aangeeft geen toekomst meer te zien voor het zwembad. Heel bijzonder, dit werd gedaan terwijl de raad nog bezig was aan een commissievergadering, de raad, althans de oppositiepartijen wisten van niets.

De wethouder wierp maandag nog de suggestie als zou het college de vondst van asbest goed uitkomen om het zwembad definitief te sluiten verre van zich.

Ondanks alle toezeggingen en mooie verhalen van het college en de collegepartijen tijdens de spoedvergadering op maandag jl. blijkt dat de gebruikers van het zwembad nu in de kou staan.

Het college laat zich in deze persverklaring ook niet meer uit over een eventuele tijdelijke oplossing en over de sanering van het asbest, waarvan de hele raad toch echt maandagavond heeft aangegeven dat beide moesten gebeuren.

Maar nu gaat het zwembad toch dicht.

Hoe kan dit nu gebeuren?

De oorzaak is de slechte staat van onderhoud van het complex en het uitstellen van problemen . Dit is al jaren aan de gang. In plaats van oplossingen te zoeken vechten de gemeente en de exploitant Optisport elkaar de tent uit. Handhavingprocedures en dwangsomprocedures zijn het gevolg. Dus eindelijk ging er eens iemand aan de slag om iets te repareren… een reparatie aan het plafond waarvan met al jaren weet dat het asbesthoudend is. Men pakte een boor…. en het leed was geschied. Maar we mogen degene die heeft geboord volgens de gemeente niet aansprakelijk stellen, want “dan komt er nog een partij bij in dit verhaal en dat willen we niet’. Ook wordt maar niet duidelijk wie hier voor het onderhoud en reparatie verantwoordelijk is, dit blijft een schimmig iets. Er schijnen wel contracten te zijn en ook weer ontbonden en weer gesloten. O en was er niet ook ergens een klacht ingediend bij de Europese Commissie waarvoor men ook al juridische hulp nodig had? Nooit meer iets van gehoord hoe dat verder is gelopen, terwijl er wel naar gevraagd is.

De projectontwikkelaar die prachtige appartementen bij het complex zou gaan bouwen wist al in 2009, en heeft dit ook aan het college gemeld, dat bouwen niet meer zou gaan lukken. De raad wist van niets en werd niet eerder dan in 2011 officieel op de hoogte gesteld. Saillant detail daarbij was wel dat er nog een rekening voor te betalen leges is gestuurd, maar dat was een jaartje te laat, die kon niet meer worden geïnd. Foutje bedankt, want dat bedrag was bijna 3 ton (300.000 euro) Hee, maar dat is toevallig, daarmee hadden we  nu het zwembad kunnen openhouden.

Gisteren nog stuurden wij de pers een reactie over hoe wij het spoeddebat hadden ervaren en spraken toen al over plaatsvervangende schaamte. Nu schamen wij ons rot.

Het college schrijft in haar begroting dat ze voorzieningen voor de sport willen handhaven en zelfs uitbreiden.  Het college schrijft in haar manifest en in haar bestuursvisie over al die prachtige voorzieningen die Haren heeft en die moeten blijven bestaan. De collegepartijen reppen in hun verkiezingsprogramma allemaal over de sport en welk een prachtige voorzieningen we op dat gebied hebben.

De geloofwaardigheid van dit college staat wat ons betreft nu aardig ter discussie en we zullen ons dan ook samen met de andere oppositiepartijen gaan beraden op vervolgstappen.

Niemand kan dit meer uitleggen aan de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren.

Wij in ieder geval niet!

Mariska Sloot, Esther Wiersema, Pieter Jan Jansen

 

 

 

reactie GVH op spoeddebat


Gezond Verstand Haren heeft gisteravond met plaatsvervangende schaamte de uitslag van het spoeddebat en dus het niet aannemen van de motie gevolgd.

 

teleurstelling

Natuurlijk is er de teleurstelling dat de motie niet werd aangenomen zodat er nu niet voortvarend gestart kan worden met het verwijderen van het asbest. Maar dat is democratie. De meerderheid beslist. Hoe verdrietig dat soms ook is.

applaus?

Wat voor ons het ergst was, is  hoe er met het publiek werd omgegaan; de tegenstemmende partijen begonnen hun stemverklaring allemaal met hoe graag ze wilden dat het zwembad snel weer open zouden gaan, hierop applaudisseerde het publiek, om vervolgens diezelfde partijen keihard de motie van tafel te zien vegen. Voor het publiek was aan het eind van de avond wel duidelijk dat de college partijen wel zeggen dat ze het bad open willen houden, maar vervolgens er niet naar gaan handelen! Terwijl in de begroting wordt rekening gehouden met het hebben en houden van een zwembad, dit is staand beleid. Je kunt je afvragen wat dit voor een gemeente betekent als staand beleid niet wordt uitgevoerd terwijl het wel is afgesproken.

afspraken

Voorlopig wordt dus niet duidelijk wat en wanneer er iets aan het gevaarlijke, rondzwevende asbest wordt gedaan. En dat vinden wij vreemd. Als het dak van het zwembad lekt, of de ruiten zijn stuk moet dat worden gerepareerd en hoeft dat ook niet eerst aan de raad te worden gevraagd. Dat is de verantwoording van de gemeente als eigenaar van het gebouw. Alhoewel daar nog steeds onduidelijkheid over bestaat, omdat er kennelijk geen goede afspraken zijn gemaakt met Optisport wie wat moet doen. Maar eigenlijk is het natuurlijk te gek dat de enige actie is om het zwembad te sluiten. Terwijl u en ik bij gevaarlijk asbest direct gesommeerd worden om het te verwijderen op straffe van een boete van de gemeente! Hoe zit dat dan bij een gemeente? Stel dat iemand wel ziek wordt en dan vervolgens een schadeclaim gaat indienen?

dode mus

Het voorstel dat door de wethouder is beloofd behelst de toekomst van het zwembad, duidelijk is geworden dat men toch wel graag ‘iets’ van een zwembad wil houden. Het college komt met negen scenario’s heeft ze beloofd, waar uit de raad dan mag gaan kiezen. Dat is natuurlijk fantastisch, maar GVH is bang dat men wordt blij gemaakt met een dode mus. Want tegen de gebruikers is al verteld dat het dan om een bad van 8 x 12 meter zou gaan… en daar mag je dus niet eens in afzwemmen. Ook zijn de toezeggingen, door de wethouder gedaan, voor meerdere interpretaties uit te leggen. Want niemand heeft een exact tijdpad genoemd wanneer de mensen weer het zwembad in kunnen. Buiten dat, als er een nieuw zwembad moet komen, moet dat worden gebouwd. Iedereen in Haren weet hoelang bouwen in deze gemeente duurt. Tenzij het natuurlijk om een nieuw gemeentehuis gaat, dan kan het binnen een jaar. En ook al komt het voorstel binnen tien dagen, dan nog kan er geen beslissing op korte termijn worden genomen. Het moet eerst door de raadscommissie en dan pas in de raadsvergadering worden behandeld. Dat wordt dus december, maar nog waarschijnlijker is dat het pas in het nieuwe jaar wordt behandeld. Ondertussen kan er nog steeds niet worden gezwommen. Al die gebruikers en medewerkers van het zwembad die niet weten waar ze aan toe zijn.. GVH  vindt het in en intriest.

sporthal ook?

Als pleister op de wonde mogen we blij zijn dat de sporthal nog wel gebruikt kan worden. Nee dus; gisteren tijdens de schorsing, na de spreektermijnen, kwam GVH er achter dat de verwarming van de sporthal kampt met problemen. Deze problemen kunnen alleen worden opgelost door het stookhok te betreden, maar helaas dat is verzegeld. Daar mag niemand in zolang het asbest niet is verwijderd. En meten met twee maten mag natuurlijk niet, dus de verwarming kan niet worden gemaakt. Het wachten is nu op de sluiting van de sporthal waardoor nog meer sportverenigingen in de problemen komen. Jammer dat het college ons dit niet eerder heeft verteld, het was misschien voor een van de collegepartijen nu net dat duwtje geweest om toch voor de motie te stemmen.

antwoorden

Boos zijn we ook omdat duidelijk werd dat het college geen antwoord wil geven op bepaalde vragen, zoals: waarom niet voor de zomer een voorstel als je dat wel hebt beloofd. Waarom al deze feiten, die je in juli al wist, niet voor de begrotingsbehandeling aan de raad meedelen zodat we achteraf niet voor extra kosten buiten die begroting komen te staan. Het college heeft toch een informatie plicht. Nee, GVH is niet gelukkig met de uitkomst van dit, voor Haren unieke, spoeddebat. Maar nog minder gelukkig zijn al die mensen (2000 per week) die nu voor onbepaalde tijd geen gebruik kunnen maken van het zwembad.

hoop

Wij hopen oprecht voor al die zwemmers en mensen die het zwembad steunen dat er snel een oplossing komt, dit moet niet over de ruggen van die mensen politiek worden gemaakt. Het is al erg genoeg dat het nodig was een spoeddebat aan te vragen. Wij vragen het college/de gemeente met klem om alstublieft nu actie te ondernemen. Haren kan en moet niet zonder zwembad!

 

Mariska Sloot

Esther Wiersema

Pieter Jan Jansen