Stavast erelid van GVH


Gisteravond heeft het bestuur van Gezond Verstand afscheid genomen van haar voorzitter, de heer Frits Stavast. De heer Stavast was mede oprichter van de partij in 2009 en stond ook als kandidaat op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Voordien had hij zitting in het Comité Raadhuis-Haderaplein, waar hij strijd heeft gevoerd tegen de komst van het nieuwe gemeentehuis in Haren. Lees meer

GVH geschokt over uitkomsten voorbereidingscommissie Haderaplein

GVH is geschokt over het rapport dat de voorbereidingscommissie raadsonderzoek Haderaplein aan de raad heeft aangeboden! Het rapport stelt dat uit de conclusies valt op te maken dat er geen raadsenquête/raadsonderzoek zou moeten komen, maar dat de commissie niet unaniem is in haar oordeel. Daarom legt zij het vormen van een oordeel terug bij de raad. Dit vindt GVH een zwaktebod, een aanfluiting en belangrijker nog: GVH vindt dat op deze wijze de bevolking van Haren (die in meerderheid een raadsenquête/raadsonderzoek wensten vertegenwoordigd in hun fracties in oktober 2010) niet serieus genomen wordt! Dit vinden wij onaanvaardbaar! Lees meer