Stavast erelid van GVH


Gisteravond heeft het bestuur van Gezond Verstand afscheid genomen van haar voorzitter, de heer Frits Stavast. De heer Stavast was mede oprichter van de partij in 2009 en stond ook als kandidaat op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Voordien had hij zitting in het Comité Raadhuis-Haderaplein, waar hij strijd heeft gevoerd tegen de komst van het nieuwe gemeentehuis in Haren.

betrokken

De heer Stavast was een zeer betrokken voorzitter en was ook vaak op de tribune te vinden bij de raadsvergaderingen. De heer Stavast verlaat ons mooie dorp om samen met zijn vrouw in de buurt van vrienden en familie in Zeeland te gaan wonen.

erelid

Het bestuur van Gezond Verstand Haren heeft gemeend haar dankbaarheid jegens haar voorzitter kenbaar te maken middels het toekennen van een erelidmaatschap van de partij.  De heer Pieter Jan Janssen neemt voorlopig het voorzitterschap waar tot de volgende ledenvergadering. Tijdens die vergadering zal een nieuwe voorzitter worden benoemd.

nieuwe voorzitter

Leden van Gezond Verstand Haren kunnen zich vanaf vandaag aanmelden als kandidaat voorzitter. Ook kunnen zij leden voordragen. Gelieve uw motivatie en gegevens te mailen naar mariska@gezondverstandharen.nl

 

GVH geschokt over uitkomsten voorbereidingscommissie Haderaplein

GVH is geschokt over het rapport dat de voorbereidingscommissie raadsonderzoek Haderaplein aan de raad heeft aangeboden! Het rapport stelt dat uit de conclusies valt op te maken dat er geen raadsenquête/raadsonderzoek zou moeten komen, maar dat de commissie niet unaniem is in haar oordeel. Daarom legt zij het vormen van een oordeel terug bij de raad. Dit vindt GVH een zwaktebod, een aanfluiting en belangrijker nog: GVH vindt dat op deze wijze de bevolking van Haren (die in meerderheid een raadsenquête/raadsonderzoek wensten vertegenwoordigd in hun fracties in oktober 2010) niet serieus genomen wordt! Dit vinden wij onaanvaardbaar!

Rapport

Bij het lezen van het rapport valt op dat de commissie zich niet aan haar onderzoekstaken heeft gehouden, zij diende zich slechts bezig te houden met het opstellen van onderzoeksvragen en deze te toetsen aan de , indertijd, gebruikte instrumenten die de raad tot haar beschikking stonden. Het lijkt er op dat de commissie het onderzoek op eigen houtje helemaal opnieuw heeft trachten te doen. En terwijl dan de conclusies duidelijk worden, zich alleen nog maar heeft gebogen over het tekstuele gedeelte van het rapport. Nergens zien wij de onderzoeksvragen, onderbouwd, beantwoord!

Conclusie

Het rapport lezende zou iedereen tot de conclusie komen dat er een advies voor een raadsenquête/raadsonderzoek zou moeten komen. Maar de commissie concludeert anders: en niet op basis van de feiten. Op basis van aannames concludeert, een nipte meerderheid van de commissie, dat er geen raadsenquête/raadsonderzoek zou moeten worden gehouden. Dit rapport spreekt zichzelf in alle opzichten tegen, het feit dat het meer dan een half jaar moest duren voor deze commissie tot deze conclusies moest komen vinden wij beschamend!

Standpunt GVH

Voor GVH is het meer dan duidelijk dat, wat wij in oktober 2010 ook al zeiden, er een raadsenquête moet komen. De commissie heeft gefaald in haar werk. De indruk ontstaat nu dat een kleine meerderheid van de commissie die meerderheid stelselmatig heeft gebruikt om haar mening door te drukken. Die mening is niet gebaseerd op feiten. De indruk wordt nu gewekt dat informatie onder de pet moet worden gehouden.

Rapport naar raadsleden?

Het feit dat drie commissieleden dit rapport hebben laten begeleiden met een verklaring van distantie vertelt ons dat er niet zomaar sprake is van ‘geen unanimiteit’. Hier is kennelijk heel wat mis en dat heeft alles te maken met de informatieverstrekking. Zelfs na het indienen van het rapport ging het weer mis! Volgens de opdracht van het presidium moesten de stukken op donderdag 15 september op de site staan en naar de raadsleden worden verzonden. Pas op 16 september ’s avonds laat stonden de stukken op de site. Raadsleden hebben op dit moment de stukken nog niet ontvangen (zaterdag 17 september 13:22 uur) Waarom is dit zo gedaan? Mochten de journalisten het stuk niet eerder hebben? Is men bang voor het grote aantal lezers van de zaterdag editie van het Dagblad van het Noorden? Wij hebben het indertijd al gezegd en blijven het zeggen: wij willen geen doofpot, wij willen dat de waarheid boven tafel komt! Wij blijven ons inzetten voor een raadsenquete/raadsonderzoek, wij willen dat alle ‘zogenaamde’ vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.

update: inmiddels hebben wij de stukken mogen ontvangen

Wilt u zelf de stukken inzien? kijkt u dan op de site van de gemeente Haren

http://bit.ly/nW5ivf

Namens de fractie van Gezond Verstand Haren
Mariska Sloot
Esther Wiersema
Pieter Jan Jansen