Oproep!

Gezond Verstand is benieuwd naar UW mening!
De komende tijd zal er door het college een noodscenario worden gehanteerd om de bezuinigingen
en tegenvallers op te kunnen vangen. Deze plannen zijn nog niet aan de raad voorgelegd en dus ook
nog niet in uitvoering.
Maar wat vindt u? Het per slot van rekening om uw geld!
Het is natuurlijk altijd makkelijk om te bedenken waar anderen (individuen en organisaties) op
zouden moeten bezuinigen of hoger moeten worden belast, maar waar zou u zelf op willen en/of
kunnen bezuinigen? En voor welke voorziening in onze gemeente zou u zelf meer willen betalen. (of
zou u hoger belast willen worden)
Wij hopen dat u ons wilt mailen met de volgende twee suggesties:
A. Ik vind dat de gemeente moet bezuinigen op :……………………………….
B. Ik zou zelf willen bezuinigen op/meer willen betalen voor:…………………..
U kunt deze suggesties mailen naar : info@gezondverstandharen.nl
De fractie van Gezond Verstand Haren zal al deze suggesties bundelen en met deze
meenemen tijdens de behandeling in de vergaderingen over het noodscenario van de
komende bezuinigingen.
Alvast heel hartelijk dank voor het geven van uw mening!
Mariska Sloot
Esther Wiersema

Beste leden

Ondanks dat we midden in de ´komkommertijd´ leven wilden wij u toch even op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

Vlak voor de start van de vakantie werd onze fractie door het college opgeroepen voor een bijzondere (besloten) raadsbijeenkomst.

Het bleek dat het college ons een naar bericht te vertellen had.

De juni circulaire, het bericht dat het Rijk in juni naar de gemeenten stuurt, had nogal voor een shock gezorgd. Het Rijk heeft namelijk voor het komend jaar een andere verdeelsleutel losgelaten op de toekenning van de uitkering die Haren jaarlijks ontvangt.

Dit betekent dat het college geconfronteerd wordt met een fikse tegenvaller.

Op de site van www.harendekrant.n l en www.harenerweekblad.nl kunt u hier meer over lezen.

De gemeente heeft afgelopen week besloten dit bericht te publiceren.

Gezond Verstand Haren heeft gemeend hierop direct te reageren.

Bijgevoegd kunt u onze mening hierover lezen. Deze staat inmiddels ook op de beide digitale kranten en op onze Twitter, Hyves en onze eigen site.

Wij verwachten echter dat deze financiële strop nog maar het topje van de ijsberg is en dat in de komende maanden nog veel meer tegenvallers naar buiten zullen sijpelen. U en wij hadden dit al een jaar geleden of nog eerder voorspeld en wij vinden het in dit geval helemaal niet leuk om gelijk te krijgen.

Ook stuur ik u een ander document toe. Dit betreft een oproep, die wij in eerste instantie alleen onder de leden willen verspreiden. Hierna zullen wij deze oproep op de websites en via de kranten gaan publiceren.

Wij zijn namelijk van mening dat wij, als inwoners van Haren wel moeten kunnen meedenken over de bezuinigingen en eventuele lastenverzwaring! Het college stelt nu dat er een noodscenario zal moeten worden opgesteld en dat er dus niet, zoals beloofd in de laatste raadsvergadering, eerst met de burgers zal worden gesproken.

Daarom zoekt GVH nu zelf het contact met die burgers en zal in de raadsvergadering waar de bezuinigingen worden besproken al die meningen meenemen.

Wij hopen van u alvast een reactie te mogen ontvangen.

Aan het eind van de zomervakantie kunt u van ons weer een nieuwsbrief verwachten.

Mocht u nog met vakantie gaan, dan wensen wij u natuurlijk heel veel plezier, zon en ontspanning en zien wij u graag na de vakantie terug!