Oproep!

Gezond Verstand is benieuwd naar UW mening!
De komende tijd zal er door het college een noodscenario worden gehanteerd om de bezuinigingen
en tegenvallers op te kunnen vangen. Deze plannen zijn nog niet aan de raad voorgelegd en dus ook
nog niet in uitvoering.
Maar wat vindt u? Het per slot van rekening om uw geld!
Het is natuurlijk altijd makkelijk om te bedenken waar anderen (individuen en organisaties) op
zouden moeten bezuinigen of hoger moeten worden belast, maar waar zou u zelf op willen en/of
kunnen bezuinigen? En voor welke voorziening in onze gemeente zou u zelf meer willen betalen. (of
zou u hoger belast willen worden)
Wij hopen dat u ons wilt mailen met de volgende twee suggesties:
A. Ik vind dat de gemeente moet bezuinigen op :……………………………….
B. Ik zou zelf willen bezuinigen op/meer willen betalen voor:…………………..
U kunt deze suggesties mailen naar : info@gezondverstandharen.nl
De fractie van Gezond Verstand Haren zal al deze suggesties bundelen en met deze
meenemen tijdens de behandeling in de vergaderingen over het noodscenario van de
komende bezuinigingen.
Alvast heel hartelijk dank voor het geven van uw mening!
Mariska Sloot
Esther Wiersema Lees meer

Naam:
E-mailadres
Contactformulier:

Beste leden

Ondanks dat we midden in de ´komkommertijd´ leven wilden wij u toch even op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

Vlak voor de start van de vakantie werd onze fractie door het college opgeroepen voor een bijzondere (besloten) raadsbijeenkomst.

Het bleek dat het college ons een naar bericht te vertellen had.

De juni circulaire, het bericht dat het Rijk in juni naar de gemeenten stuurt, had nogal voor een shock gezorgd. Het Rijk heeft namelijk voor het komend jaar een andere verdeelsleutel losgelaten op de toekenning van de uitkering die Haren jaarlijks ontvangt. Lees meer