Het is niet altijd leuk om gelijk te krijgen…

Gezond Verstand Haren zei het in september 2009 bij de oprichting al en de mensen die mede
initiatiefnemer van de oprichting van GVH waren, hebben het jaren voor die tijd al gezegd: Het gaat
helemaal niet zo goed met de financiën van Haren.
Nu wordt de schuld gegeven aan de Rijksoverheid, we krijgen minder geld van hen en dus ineens
zitten we met de handen in het haar. Paniek! Er wordt nu gesproken over versnelde bezuinigingen en
over een noodscenario… Maar hoe kan de rijksoverheid vinden dat wij als gemeente kennelijk met
wat minder toe kunnen omdat wij het hier zo goed hebben en dat wij dit als gemeente niet op
kunnen vangen??
We hebben toch genoeg volgens diezelfde Rijksoverheid? Of hebben we eigenlijk helemaal niet
zoveel? Hoe kan dat dan?
Veel mensen hebben hier voor gewaarschuwd, zorg er nu voor dat je wat geld achter de hand hebt
voor moeilijke tijden en ga geen enorme risico’s aan. Maar ja, als het goed gaat moet het geld rollen
volgens de ‘deskundigen’. Niks sparen, niks appeltjes voor de dorst. Integendeel, bij de behandeling
van de jaarrekening werd Gezond Verstand Haren in de raadsvergadering zelfs ronduit beschimpt,
werden er zelfs excuses geëist en werd er gevraagd of Gezond Verstand Haren nu niet blij was dat er
zoveel geld over was… Dit alles omdat GVH al voor de verkiezingen het idee had dat de financiële
situatie van Haren helemaal niet zo rooskleurig was…
Geld over?
Waar is dat dan nu?
Dan hoeven we toch niet met een noodscenario te gaan werken?
En is deze juni circulaire het enige waar we ons druk over moeten gaan maken of komt er straks nog
meer op ons af? Wij vrezen van wel….
Toen Gezond Verstand Haren nog niet in de raad zat, zijn er beslissingen genomen waarvan de
gevolgen de komende jaren veel, heel veel geld gaan kosten. Natuurlijk, we moesten investeren,
want we moesten geld gaan verdienen, want er moest gebouwd worden…. Meer en meer , steeds
meer…
Daar is toen door velen voor gewaarschuwd en nu zijn al die plannen inmiddels kostenposten
geworden in plaats van dat het ons geld heeft opgeleverd en we kunnen niet meer terug, want we
hebben die afspraken nu eenmaal gemaakt.
Om die reden heeft GVH daarom ook tegen de plannen van de Meerweg gestemd, ook al zeiden
anderen dat het ons als gemeente niets zou kosten, allemaal ‘gratis’ geld werd er gezegd. Maar de
gemeente Haren staat wel voor 6 miljoen garant….
Gezond Verstand Haren maakt zich ernstige zorgen, want waar zal op bezuinigd moeten worden? We
willen immers allemaal dat onze voorzieningen in stand worden gehouden. Maar wij vragen ons af of
we deze wel kunnen behouden zonder dat de burgers fors zullen moeten worden belast. GVH wil dat
er bezuinigd wordt op de prestige projecten, dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd en dat voorzieningen zoals het Scharlakenhof behouden moeten blijven voor alle inwoners van Haren.
Maar inmiddels stapelen de problemen zich op zoals we in de kranten kunnen lezen. De bewoners
van Glimmen bijvoorbeeld, die zich jaren ingezet hebben voor ‘Glimmend Hart’. Hockeyvelden die
tonnen duurder worden dan begroot en ga zo maar een tijdje door. Laten we even in herinnering
brengen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangaf dat Haren bijna de armste
gemeente van de provincie was, omdat wij zoveel schuld (en dat betekent rentekosten) per inwoner
hebben?
En toch iedereen wil graag houden wat we hebben.
Maar we dienen ons af te vragen of dit realistisch is: er moet te veel worden betaald en er komt te
weinig binnen… Moeten we ons nu afvragen hoe dit heeft kunnen gebeuren?
Of moeten we ons alleen maar bezig houden met het oplossen van de problemen. Terugkijken heeft
volgens Gezond Verstand Haren wel degelijk zin: ER MOET WORDEN GELEERD VAN HET VERLEDEN.
Als het een periode goed gaat, moet je reserveren voor mindere tijden. Uiteindelijk is namelijk al het
geld wat bij een gemeente binnenkomt geld van de belastingbetaler of het nu bij het Rijk vandaan
komt, via bouwleges of via de OZB, het is van ons allemaal. Dit betekent dat een college van B&W
een enorme verantwoordelijkheid heeft naar ons, inwoners , toe. Zij passen dus eigenlijk op onze
portemonnee. Dan mogen we ook verwachten en eisen dat ze het goed doen en dat ze niet achteraf
voor enorme financiële problemen komen te staan, die uiteindelijk weer op ons, inwoners, worden
verhaald.
In een bedrijf betekent een dergelijke financiële strop meestal een faillissement….. dat moet dit
college ten koste van alles willen voorkomen, want bij een gemeente leidt dit tot opheffing!
Haren moet onafhankelijk blijven! Laten we hopen dat dit college dat voor elkaar kan krijgen…. Er
moet nu gehandeld worden en er moet geleerd worden van het verleden!
Gezond Verstand Haren wil in de zelfstandige gemeente Haren blijven wonen en wij willen geen
onderdeel worden van een andere (grotere) gemeente! En wij weten zeker dat heel veel inwoners
van de gemeente dit ook niet willen!
Namens bestuur en fractie
Mariska Sloot
Esther Wiersema
Frits Stavast
Pieter Jan Jansen