Gezond Verstand Haren kritisch aan de overkant

Gezond Verstand Haren kritisch aan de  ‘overkant’.

Gisteravond hebben het bestuur, de fractie en de leden van Gezond Verstand Haren besloten om niet langer meer deel te nemen aan de onderhandelingsgesprekken.

Het deelnemen aan een coalitie zonder zelf een wethouder te leveren, maar in plaats daarvan een wethouder van een andere partij naar voren te schuiven behoort niet tot de doelstellingen van GVH.

Gezond Verstand Haren is trots op haar behaalde verkiezingsresultaat van 2 zetels en denkt deze overwinning te danken aan het feit dat veel mensen in Haren willen dat er vanaf nu kritisch wordt gekeken naar het werk van college . Onze doelstelling was bij de oprichting van de partij dat zitting nemen in de raad de enige democratische weg is om het geluid van de burgers te laten horen. Om nu al in een coalitie te stappen lijkt de partij wat voorbarig en niet in het belang van haar eigen lokale identiteit. Zeker als dit betekent dat men kan worden afgerekend op het functioneren van een wethouder die niet uit haar eigen gelederen voortkomt. Ook vindt de partij dat het eventueel ondersteunen van een wethouderskandidaat van een partij die verloren heeft tijdens de verkiezingen een vorm van kiezersbedrog.

Vanochtend hebben wij een afsluitend gesprek gevoerd en ons besluit meegedeeld aan D66.

We danken gastheer D66 voor de uitstekende informatierondes die in prima open sfeer zijn verlopen en gaan ervan uit dat de eventuele coalitiepartners nu precies weten wat de belangrijke punten zijn voor Gezond Verstand Haren en haar kiezers.

bestuursmutaties

Tijdens de ledenvergadering  gisteravond heeft Mariska Sloot de voorzittershamer overgedragen aan de heer Frits Stavast. Volgens de partijstatuten is het niet wenselijk dat leden van de fractie ook lid blijven van het bestuur van de partij. De heer Stavast was vicevoorzitter en zal tot aan zijn verhuizing naar elders voorzitter van de partij blijven. (het is nog niet zeker wanneer de heer Stavast zal verhuizen)

Wel blijft plaatsvervangend commissielid Pieter Jan Jansen zitting nemen in het partijbestuur, zodat de communicatie tussen fractie en bestuur optimaal zal blijven.

Doelstellingen van het bestuur in de komende jaren zijn: ledenwerving, kandidaten screening voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, permanente campagne en optimale communicatie tussen, leden, kiezers en bestuur. Als nieuwe bestuursleden hebben zich aangemeld : Mevrouw Marjan Worst, De heer Jurgen Hazewinkel en de heer Fred Delabarre, tijdens de najaarsvergadering op 29 september 2010 zullen deze kandidaten benoemd worden door de leden. Ronald Schuurman, bestuurslid sinds de oprichting van de partij, zal de taak van penningmeester op zich nemen.