PERSBERICHT

De fractie en het bestuur van Gezond Verstand Haren wil haar kandidaat Daphne de Haan heel hartelijk feliciteren met het moedige besluit om te starten als zelfstandig onderneemster. Haar plannen om een eigen lunchroom te beginnen hebben helaas wel tot gevolg dat Daphne ons in de nabije toekomst niet kan vertegenwoordigen in de raad als plaatsvervangend commissielid.

Wij zijn erg verheugd dat Pieter Jan Jansen bereid is deze taak op zich te nemen en zal ook conform de volgorde op onze kandidatenlijst de plek van Daphne innemen mocht dit in de toekomst noodzakelijk zijn.

Daphne zal natuurlijk wel actief blijven binnen onze partij.

Wij danken Daphne heel hartelijk voor haar inzet tijdens de campagne en wensen haar heel veel succes!

Beste kiezers uit Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren

Beste kiezers uit Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren,

Wij willen u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw stemmen op Gezond Verstand Haren.

Wat een ongelofelijk resultaat! De voorlopige uitslag zegt dat we 2 zetels hebben gekregen en dat betekent dat Esther Wiersema en Mariska Sloot de komende vier jaar voor u in de gemeenteraad zullen plaatsnemen.

We zijn hier echt heel blij mee, het vertrouwen dat u ons gisteren heeft gegeven zullen wij niet beschamen en wij zullen namens u de gemeente kritisch gaan volgen.

Wij hopen dat u ons ook kritisch blijft volgen, dat u ons alert en scherp zult houden.

Wij blijven u op de hoogte houden via onze website, de kranten, en onze bijeenkomsten.

Ook zullen wij vanaf volgende maand één keer per week op een vaste openbare plek in de gemeente zijn waar u ons kunt spreken over wat u belangrijk vindt.

De plaatsen en tijden worden binnenkort op onze website geplaatst.

Nogmaals heel hartelijk dank en blijf ons volgen!

Mariska Sloot,Esther Wiersema,Daphne de Haan, Ronald Schuurman, Pieter Jan Jansen, Frits Stavast, Marjan Worst, Peter van der Molen, Arjan Sloot, Jurgen Hazewinkel.

Open brief aan het comité raadhuisplein

Haren, 1 maart 2010

Geacht Comité Raadhuisplein,

In de eerste plaats heel hartelijk dank voor uw brief met de bijlage.

Gezond Verstand Haren is heel blij met een dergelijk burgerinitiatief dat ook nog eens eerlijk en realistisch is over de te maken kosten.

Gezond Verstand Haren kan ook het idee van D’66 over een referendum hartgrondig ondersteunen!

De alternatieve plannen zullen ook de burgers van de gemeente Haren zeker aanspreken.

Gezond Verstand Haren is voor het ombuigen van plannen die niet gedragen worden door de meerderheid van de bevolking van Haren.

Gezond Verstand Haren is tegen het volbouwen van ons centrum met blokken beton.

Helaas is er dit weekend in de kieswijzer van het Dagblad van het Noorden een fout geslopen, hierin staat namelijk ten onrechte dat Gezond Verstand Haren niet wil dat het huiswerk van het Haderaplein wordt over gedaan. Dit willen wij namelijk UITDRUKKELIJK WÉL!

Uw plannen spreken ons bijzonder aan, ondanks dat ook uw plan een tekort van miljoenen voor de gemeente zal opleveren wat natuurlijk een gevolg is van de nieuwbouw van het gemeentehuis.

Tegelijk realiseren wij ons dat welk plan ook een tekort zal gaan opleveren!

We zullen helaas dit verlies moeten nemen.  Zodat er eindelijk kan worden begonnen en dat we ook snel kunnen gaan kijken hoe we dit verlies in de toekomst kunnen gaan opvangen. En dat wordt nog moeilijk genoeg! De taak van de nieuwe gemeenteraad zal niet makkelijk zijn, maar ook dat hoort bij het nemen van verantwoordelijkheid.

De kiezers in Haren kunnen aanstaande 3 maart hun keuze kenbaar maken. Brengen ze hun stem uit voor de huidige coalitie partijen (PvdA/GL / CU) dan kiezen ze voor het huidige bouwplan.

Gezond Verstand Haren is van mening dat de invulling van het Hadera plein voor alle inwoners van Haren van belang is en dat iedereen zich hiervoor zou moeten kunnen uitspreken, dus niet alleen het huidige college.

Gezond Verstand wil graag bouwen voor alle mensen in Haren. Het huidige bouwplan van dit college is gebaseerd op vele dure appartementen van € 800.000 en Gezond Verstand Haren denkt dat dergelijke woningen niet zullen worden verkocht. Ook ondernemers zitten niet te wachten op leegstand en op grote winkelketens in ons dorp.

Kortom Voor Gezond Verstand Haren zijn een paar zaken zeer belangrijk

1 . de inbreng van alle burgers bij dergelijk grote projecten

2. het verlies op dit bouwplan moet geminimaliseerd worden, de kosten die dit met zich meebrengt, moeten te dragen zijn door de gemeente

3. de uitvoering moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden

4 er moet rekening gehouden worden met alle inwoners,

5. er moet snel duidelijkheid komen welke politieke partijen concreet met een ander plan aan de gang willen.

Wij stellen u graag voor om, zodra duidelijk is dat Gezond Verstand Haren één  of meerdere zetels in de raad heeft, direct met u een afspraak te maken (het liefst samen met alle relevante partijen, politiek, omwonenden, gemeente, ondernemers) zodat we alles goed kunnen doornemen en om  goede afspraken te kunnen maken over het vervolg van deze plannen.

Met vriendelijke groet,

Namens Gezond Verstand Haren

Mariska Sloot

lijsttrekker

Pieter Jan Jansen

GEZOND VERSTAND HAREN

Door: Pieter Jan Jansen.

Graag wil ik me aan de lezers van dit stuk voorstellen en mijn beweegredenen geven om mij te committeren aan de nieuwe politieke partij GEZOND VERSTAND HAREN.

Ik ben Pieter Jan Jansen, 45 jaar jong, werkzaam als accountmanager, samenwonend en al 45 jaar inwoner van Glimmen. Ik ben actief in het dorpsleven als vrijwilliger bij de VV Glimmen, mede organisator (met een groot aantal andere actievelingen) van diverse feestjes zoals bijvoorbeeld het oud en nieuw feest en ben bestuurslid geweest van Plaatselijk Belang Glimmen waarvan ca. 7 jaar als voorzitter. Hiermee is de brug geslagen naar de politiek want als voorzitter van een dergelijke club heb je veel overleg met o.a. ambtenaren en politici en wat misschien belangrijker is: je bent er van afhankelijk !

En daar zit hem nu net de kneep.

Na 8 jaar hiermee actief te zijn geweest heb ik teruggekeken op de ambities, visie, “projecten” en vele andere zaken die ik wou bereiken voor de inwoners van Glimmen. En er is wat afgekletst (netjes) maar …… niets bereikt !!!

In vogelvlucht nog een keer dan:

  • geen basketballveldje wat een grote wens van de jeugd zelf was.

  • problemen bij het organiseren van de “tentfeesten”. Onwil om de vergunning af te geven en geld vragen ( €300) voor een zgn. vernieling aan het veld waar de tent op geplaatst was terwijl ditzelfde veld al op de planning stond om twee weken later omgeploegd te worden.

  • het buurtbudget. Dit idee duikt nu weer op bij dezelfde partijen als die het ons toen afgewezen hebben.

  • het keer op keer ontbreken van politici en daarvoor bedoelde ambtenaren op onze jaarvergaderingen. Iedereen werd altijd keurig uitgenodigd maar ze kwamen nooit.

Pas toen de burgemeester zou verschijnen kwam het regiment van het pluche af!

Dit gaat dus ook over de partijen die nu stad en land aflopen om stemmers te krijgen.

  • de dorpsenquête. Deze zou als leidraad dienen voor de toekomst van Glimmen. Een uitdrukkelijke eis van ons gezien de eerdere ervaringen. Er werd maar liefst ca. 90% hiervan geretourneerd. Uitzonderlijk hoog en een teken dat de Glimmenaren wel degelijk betrokken zijn bij hun dorp en daar graag over meedachten. Met name de woningbouw was een groot issue. Deze enquete ligt ergens onder in een la en heeft”slechts” € 8500 gekost. Weggegooid geld en weer een volledig dorp genegeerd.

Hier stop ik want alles weten maakt ook niet gelukkig.

Toen ik er achter kwam dat je dan toch echt bij de politiek moet zijn om zaken te kunnen beïnvloeden heb ik direct geroepen dat ik mee zou doen met de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen (getuigen in Paviljoen Appelbergen). Een man een man een woord een woord!

Omdat de huidige politieke partijen in de achterliggende jaren voor mij genoeg hadden bewezen geen luisterend oor te hebben en al helemaal geen daadkracht richting Glimmen was ik blij en trots gevraagd te worden deel te nemen aan de nieuwe lokale politieke partij GEZOND VERSTAND HAREN. En als dan ook nog eens de naam de lading dekt is het niet moeilijk om er vol voor te gaan!

Luisteren naar mensen en daar naar handelen, zorgvuldig omgaan met vrijwilligers de belangrijkste schakels tussen een leefbare- of onleefbare samenleving, geen dure projecten maar eindelijk die starters woningen bouwen, zuinig zijn met gemeenschapsgeld, meer aandacht voor de”buitendorpen”, goede huisvesting voor scholen / sport en een goed sociaal