Vragen staat vrij… nu nog de antwoorden

Station Haren (bron foto Eelco de Jong)

Gezond Verstand Haren ziet nog veel vragen niet beantwoordt als het gaat om de herinrichting van het stationsgebied en toch moet er maandag de 25ste in de gemeenteraad al een besluit worden genomen wat vergaande gevolgen zal hebben.
Is het nu niet verstandiger om nog even te wachten tot iedereen (en vooral de inwoners van Haren) weten wat ze te wachten staat, dat er duidelijkheid komt en de geheimzinnigheid over de vertrouwelijke stukken wordt opgeheven.
Gezond Verstand Haren vindt van wel, waarom zo’n haast? Haastige spoed is toch zelden goed? Dat hebben we wel aan het gemeentehuis gezien…
Hieronder de vragen op een rijtje.

Het Stationsgebied in Haren Nog heel veel open vragen
Enige tijd geleden werd Gezond Verstand Haren benaderd door de bewonersorganisatie van de Stationsbuurt.
Wat is er aan de hand:
Sinds jaar en dag wordt er gesproken over een (fiets)tunnel die de verkeerssituatie rondom het station veiliger zou moeten maken.
Er was indertijd zelfs een reserveringspotje om de kosten van een tunnel te kunnen bekostigen.

Omdat de tunnel zo duur zou worden is er een plan bedacht om het hele stationsgebied aan te passen, men hoopt door het bouwen en verkopen/verhuren van nieuwe woningen/appartementen de kosten te kunnen betalen. Er zouden twee appartementen complexen van 4 verdiepingen komen, drie villa’s en een groot appartementencomplex van 6 verdiepingen. De flat aan de Walstroweg zou moeten verdwijnen. Het plein zelf wordt heringericht en daarom zal de boom moeten worden gekapt.

De raad heeft in de afgelopen periode bepaalt dat de komst van een fietstunnel zo dringend is dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren, los van de rest van de plannen.
De gemeente heeft toegezegd om in de zomer van 2010 met een stedenbouwkundig plan te komen waar het hele gebied in wordt behandeld.

Maar nu: het blijkt dat om de tunnel te kunnen gaan aanleggen er een investeringskrediet moet worden aangevraagd, als de raad deze aanvraag goedkeurt, stemt ze niet alleen voor die tunnel. Ze stemt dan eigenlijk in met de uitgave van 7,5 miljoen euro. Als namelijk eenmaal de tunnel wordt aangelegd kunnen we niet meer terug! En dat is iets waar de bewoners en Gezond Verstand Haren bang voor zijn.
B&W verwacht dat dit enorme bedrag kan worden betaald door de opbrengsten van de woningen/appartementen en een aantal subsidies.
Gezond Verstand Haren heeft nu een aantal vragen waar ze maar geen antwoord op kan vinden.

– Er wordt al jaren beweert dat er in Haren niet wordt gebouwd boven de 4 verdiepingen, in de stukken van de afgelopen tijd over het stationsgebied staat: dat het stationsgebied als een ander soort gebied mag worden beschouwd en dat er daarom wel 6 lagen mogen komen. Waar staat gedefinieerd wat een ander soort gebied is? Wie mag bepalen dat het stationsgebied een ander gebied is? Wie heeft dat bepaald en wanneer? Wij kunnen nergens terugvinden in de stukken dat hier vragen over zijn gesteld.

– Omdat veel stukken (met name als het om de financiën gaat) vertrouwelijk zijn kan Gezond Verstand Haren als partij zonder zetel deze niet inzien of hierover met de betreffende mensen spreken. Dit geldt ook voor de inwoners van ons dorp. Wij zouden heel graag willen weten hoeveel de woningen en appartementen gaan opbrengen, op welke termijn en wie die garantie heeft afgegeven. Die vertrouwelijkheid wordt door B&W op de volgende manier verklaard: de gemeente is met bepaalde organisaties in onderhandeling en openbaarheid zou die onderhandelingen kunnen schaden. Maar is het niet zo dat als het openbaar zou zijn, meer partijen zich zouden kunnen melden zodat er concurrerende prijzen kunnen worden aangeboden? Waardoor de kosten misschien omlaag zouden kunnen gaan? Het wordt zo nogal schimmig en omdat de raad deze stukken ook vertrouwelijk moet behandelen hebben inwoners geen enkel zicht op de voortgang en kunnen zich dus pas na besluiten een mening gaan vormen, maar misschien is het dan al te laat.

– De gemeente stelt in zijn voorstel dat er zicht is op een heleboel subsidie. Gezond Verstand Haren zou hier graag van willen weten welke garantie er is op die subsidies en wie die garanties heeft afgegeven. Op dit moment is namelijk alleen sprake van waarschijnlijke positieve reacties op de subsidieaanvragen en geen enkele concrete toezegging!

– wat is er eigenlijk gebeurd met het potje met de reservering voor de tunnel van jaren geleden, Gezond Verstand Haren heeft begrepen van inwoners van Oosterhaar, dat men indertijd bij aankoop van hun grond een gedeelte voor dit potje moest worden betaald. En hoeveel zat er eigenlijk in dat potje?

-De “landmark” , het gebouw van 6 verdiepingen , zou een appartementen complex moeten worden met op de begane grond mogelijkheid voor ‘commerciële doeleinden’. Gezond Verstand Haren zou graag willen weten waaraan met dan denkt : kantoren of bedrijven. Kantoren is bij de huidige, enorme overcapaciteit aan kantoorruimte een waanbeeld. In het Nesciopark zijn de bedrijven al met een vergrootglas te zoeken. Zou het niet verstandiger zijn om eerst eens wat onderzoek te plegen? Wij hebben het nergens kunnen vinden op de site van de gemeente. Tevens staat in het laatste voorstel dat de Landmark niets zou kosten, maar alleen maar winst zou gaan opleveren. Toch staat er dat als er “maar’ 5 verdiepingen zouden komen de gemeente een verlies van 100.000 euro zou lijden. Hoe verklaart men dit dan? Als zes verdiepingen gratis zijn, zijn vijf of vier of drie verdiepingen dat natuurlijk ook.

– De meningen over de tunnel zijn niet zo heel erg verdeeld, wel is het aspect veiligheid iets dat iedereen bezig houdt: wie laat zijn dochter of zoon in het donker door die tunnel fietsen? De tunnel wordt zo’n 100 meter lang. In de stukken staat dat de ‘landmark’ het gebouw van 6 verdiepingen er ook zal zijn voor de ‘impliciete sociale controle’, Gezond Verstand Haren wil graag weten hoe de gemeente dit ziet: Worden er afspraken gemaakt met de nieuwe bewoners van de appartementen dat zij elke avond een wandeling door de tunnel gaan maken om daar te kijken of alles ok is, of verwacht men dat de bewoners vanuit hun raam met een verrekijker ervoor gaan zorgen dat de veiligheid gewaarborgd wordt voor de fietsers? Volgens Gezond Verstand is die veiligheid een zaak van de overheid en dus van de gemeente! Waar natuurlijk wel over moet worden nagedacht: moeten we die prachtige Linde nu maar zo rücksichtslos om gaan hakken? Waren er nu echt geen andere mogelijkheden. Het stationsgebied moet een entree worden voor Haren, de groene parel, wie bedenkt er dan dat het mooiste pareltje van die buurt geruimd moet worden?
Er is verkeersonderzoek gedaan naar de situatie in het Stationsgebied en naar de situatie in Oosterhaar, dit is door verschillende onderzoeksbureaus gedaan. Het ene gebied kan niet zonder het andere. Is er rekening gehouden met de overlap van beide gebieden? Hebben de beide onderzoeksbureaus contacten hierover met elkaar gehad? Waarom geen groot onderzoek naar de totale verkeerssituatie? Zodat alles in een keer in kaart wordt gebracht?

– Woonborg heeft toegezegd om de bewoners uit de flat aan de Walstroweg een vergelijkbare, betaalbare woning te geven. Zij stelt dat binnen de plannen die in Oosterhaar op stapel staan er zo’n 100 betaalbare woningen bij zullen komen. Gezond Verstand Haren vraagt zich af of die woningen er ook inderdaad op tijd zullen zijn voor de mensen die van de Walstroweg komen en of er dan geen andere mensen die al jaren op wachtlijsten staan niet benadeeld gaan worden. Voor die 100 woningen is, denkt Gezond Verstand een hoop belangstelling, zijn dat er dan voldoende?

– Er is een convenant met NS over parkeren, daaruit voortvloeiend heeft de NS het recht om veertig parkeerplaatsen meer te vragen. De NS wil graag het (nieuwe) parkeerterrein in eigendom en eigen beheer. Het is niet bekend of daarbij gedacht wordt aan betaald parkeren. De bewoners hebben nu al behoorlijk last van parkeeroverlast in hun omgeving en extra parkeerplaatsen zouden natuurlijk welkom zijn. Gezond Verstand Haren vraagt zich af of dat convenant ergens in te zien is of dat dit ook vertrouwelijk is, niemand in de raad gaf er vorige week blijk van, het convenant te kennen. Maar staat daar ook in dat we als gemeente verplicht zijn die grond ook te verkopen aan de NS? Er wordt al tijden door de gemeente gezegd dat we nog maar zo weinig grond in eigendom hebben. Moeten we dit dan ook nog verkopen? En wat als we daar dan inderdaad ook nog voor moeten gaan betalen?

-Er zijn inmiddels onderzoeken gedaan naar de verkeerssituatie, de bewoners hadden zelf ook een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er nu al veel onveilige situaties voorkomen. Daar moet dus wat aan worden gedaan! Maar of Shared-Space nu de oplossing is? De gemeente stelt dat Shared-Space het beleid is, maar niet overal in Haren is daarvan sprake. Shared-Space in het stationsgebied waar veel kinderen fietsen en lopen, ook kinderen die langs die route komen die van de verschillen scholen komen waaronder de Visio Onderwijsinstelling Noord ? De opzet van Shared-Space is toch immers dat men voorzichtiger en alerter is doordat iedereen dezelfde weg mag gebruiken en dat er een soort schijn onveilig gevoel moet worden gecreëerd om mensen zich fatsoenlijk in het verkeer te laten gedragen? Maar hoe gaan mensen met een visuele of auditieve handicap daar dan mee om?? Is daar onderzoek naar gedaan? Is er overleg geweest met die scholen? Gezond Verstand Haren kan daar niets over terugvinden in de stukken, maar misschien dat die dan ook vertrouwelijk zijn? Hoe valt dit overigens te rijmen dat men het stationsgebied als een ander soort gebied ziet (zie bij landmark) en toch harens beleid voor shared–space wil invoeren?

-Overigens stelt B&W dat het niet nodig is een onderzoek te doen naar een eventuele verkeerstunnel onder de overweg door, omdat men zonder onderzoek al schijnt te weten dat deze 3 keer zo duur gaat worden dan de fietstunnel, dus 6 miljoen euro. Waar wordt dit op gebaseerd? Er is immers geen onderzoek gedaan? Er wordt ook gezegd dat het dan een vreselijke hoog gebouw zou worden, maar er zijn voorbeelden elders in de provincie , bij vergelijkbare omstandigheden waar dit niet het geval is. Overigens zijn daar de kosten ook rond de 2 miljoen geweest.

Dit zijn nog lang niet alle vragen van Gezond Verstand Haren en de inwoners van het stationsgebied, maar het zou erg fijn zijn als hier wel alvast antwoorden op kwamen. Als er op 25 januari in de raadsvergadering besloten wordt om het voorstel van B&W aan te nemen is er geen weg meer terug. …

Wij zouden graag zien, dat dit voorstel gelijk behandeld wordt met het stedenbouwkundig plan, dan moet men dus tot na de verkiezingen willen wachten met dit besluit.
Waarom zouden ze dat niet willen? Er is al jaren sprake van een eventuele tunnel, waarom nou niet nog een paar maanden wachten? Nu lijkt het er weer op dat de inwoners van Haren maar moeten slikken wat het gemeentebestuur voor hen beslist.

Wij staan dan ook achter de bewonerscommissie en hopen dat veel mensen gehoor zullen geven aan hun oproep om met zoveel mogelijk mensen naar de raadsvergadering te komen, zodat ALLE politieke partijen begrijpen dat het NIET in het belang van Haren en haar inwoners is om een beslissing zo halsoverkop te nemen!

Iedereen die hier achter kan staan vraag ik om op 25 januari om 20:00 uur naar het gemeentehuis te komen, al was het alleen maar om te laten zien dat haastige spoed zelden goed is…

Omdat luisteren een vak is en gehoord worden een eis!

 

Omdat er behoefte is aan een partij die zijn Gezond Verstand gaat gebruiken.

U beslist mee, niet voor 4 jaar maar gedurende 4 jaar.

De mensen in de gemeente Haren weten zelf wel wat goed voor ze is!

Onafhankelijk zijn en blijven

Het merendeel van de inwoners in Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren wil dat onze gemeente een onafhankelijke gemeente blijft.

De keus is nu aan U !

  • Goedkopere woningen voor starters, blijvers, senioren en terugkeerders

  • Identiteit van de buitendorpen blijft bewaard

  • plannen uit het verleden durven om te buigen wanneer de omstandigheden zijn veranderd!

  • Geen geld uitgeven wat we niet hebben

  • Achterstallig onderhoud sport en onderwijs nu aanpakken

  • Altijd eerlijke communicatie met de inwoners voor, tijdens en na belangrijke beslissingen.

  • Een parkeerbeleid dat de klanten naar Haren laat komen en niet wegjaagt.

  • Ondernemend Haren, bewonersverenigingen, buurthuizen, ouderen bonden verenigingen en stichtingen zijn een serieuze gesprekspartner, maak gebruik van hun kennis

  • Niet praten OVER de jeugd, maar MET de jeugd, zo kom je tot oplossingen

  • De gemeente is er voor ons en niet andersom!