23 Oktober 2009

Nieuws

Graag willen wij alle leden en belangstellenden enorm bedanken voor hun support van de afgelopen weken!

Het inloop spreekuur van vorige week vrijdag heeft weer veel ideeën voor het verkiezingsprogramma opgeleverd en zelfs weer nieuwe leden!

Voor ons een bevestiging dat we er juist aan hebben gedaan om Gezond Verstand Haren op te richten.

Inmiddels zijn de statuten bij de notaris gedeponeerd en zijn we ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Begin volgende week kunnen we ons dan inschrijven bij de Kiesraad en zullen we een bankrekening tot onze beschikking hebben.

Nu zijn we al uw ideeën en meningen aan het bundelen om zo tot een concept verkiezingsprogramma te komen.

In de bestuursvergadering van komende week zal het bestuur een datum prikken voor onze eerste Leden Vergadering. Tijdens deze vergadering zal het programma door de leden worden vastgesteld.

Ook zullen dan de kandidaten zich voorstellen.

Alle leden worden hier natuurlijk voor uitgenodigd! Wilt u hierbij aanwezig zijn en ook stemrecht hebben, meld u zich dan aan als lid.

Wij danken u zeer voor het in ons gestelde vertrouwen en houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Met vriendelijke groet,

Mariska Sloot

Pieter Jan Jansen

Frits Stavast

Esther Wiersema

Ronald Schuurman

update

Beste leden en/of belangstellenden van Gezond Verstand Haren,

Met dit berichtje wil ik jullie even de huidige stand van zaken doorgeven.

Uit de pers heeft iedereen al kunnen opmaken dat er veel belangstelling is voor onze nieuwe partij.
Morgen gaan we naar de notaris om de partij daadwerkelijk officieel te maken. “update” verder lezen

Aanmelden nieuwe leden

Contributie Gezond Verstand Haren: 1,70 per maand of 20 euro per jaar.

U kunt uw contributie overmaken op : NL63ABNA0505258846 tnv Gezond Verstand Haren ovv contributie 2017