interview bij HarenFM

Vanmorgen werden we gebeld door HarenFM of we even langs konden komen voor een interview met betrekking tot de afwijzing van Groningen en Ten Boer tegen het besluit van de gemeenteraad over de nieuwe brandweerkazerne en de renovatie van de gemeentewerf.

Voor wie de uitzending gemist heeft, hierbij het interview:

Kamervragen over Haren

Vragen van het lid Monasch (NIEUWE WEGEN) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over “De voorgenomen gemeentelijke herindeling van Haren, Ten Boer en Groningen.” De vragen hebben uitsluitend betrekking op de voorgenomen gemeentelijke herindeling van Haren met Groningen.

Onderstaande vragen worden ook geplaatst op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

Lees meer

Reactie op afwijzing besluit nieuwbouw Brandweer en renovatie Gemeentewerf

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft kennisgenomen van de afkeurende reactie van Groningen en Ten Boer op het besluit van de gemeenteraad van Haren over de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Westerse Drift.

update 17/02017 : interview bij rtvnoord (geluidsopname)

Na een jarenlange intensieve discussie in de gemeenteraad van Haren, is bij meerderheid, gekozen voor nieuwbouw van de kazerne aan de Westerse Drift. Zowel Groningen als Ten Boer stellen dat het te vroeg is om tot een afweging te komen. Wij vinden dat niet! Verder stellen zij de vraag of besluitvorming rond nieuwbouw kazerne en onze gemeentewerf wel gerechtvaardigd is in het kader van de door de provincie opgelegde herindeling. Wij vinden dat zeker rechtvaardig! Onze zelfstandige Raad heeft dat besluit immers genomen.

Lees meer

Herindelingsadvies vastgesteld

Op 1 februari werd het herindelingsadvies GHTB besproken in de Statenvergadering van de provincie Groningen. De standpunten van de coalitiefracties van provinciale staten zijn niet veranderd. Het herindelingsadvies, opgesteld door gedeputeerde staten, is goedgekeurd en wordt opgestuurd naar Minister BZK, Ronald Plasterk.

De fractie van GVH betreurt het feit dat gedeputeerde staten en de coalitiefracties van provinciale staten al voordat er ook maar een zienswijze was ingeleverd, al koersden op vaststelling van het herindelingsadvies. Tegen alle argumenten van inwoners, alle argumenten van het burgercomité, alle argumenten van fracties in de gemeenteraad, alle argumenten van het college in, is het herindelingsadvies opgesteld en vastgesteld. De voorwaarde dat herindeling van onderop moet plaatsvinden, is met voeten getreden. Een democratisch grondbeginsel is geschonden!

Lees meer