Begroting 2017 – eerste reactie

De bal ligt bij ons!

Het college van de gemeente Haren toont lef bij het opstellen van de begroting voor 2017. De fractie van Gezond Verstand Haren heeft veel waardering voor de getoonde moed van het college om concrete voorstellen te doen voor het begrotingsjaar 2017. De beoogde wens van de coalitie (D66, GVH, CDA) om het weerstandsvermogen van de gemeente Haren te vergroten is beantwoord met een sluitende begroting voor 2017, met een flink overschot!

Lees meer

rubbergranulaat in kunstgras – vermeende risico’s

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over de vermeende gezondheidsrisico’s bij het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Wij zijn van mening dat de gemeente daar serieus naar moet kijken en moet handelen. Inmiddels heeft onze wethouder, Mariska Sloot, al acties ondernomen. Volg hier haar bijdrage op HarenFM.

Lees meer

Zienswijzen herindelingsontwerp. Hoe meer, hoe beter!

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben, ondanks alle argumenten tegen, op 13 september het Herindelingsontwerp voor Groningen, Haren en Ten Boer vastgesteld. Vanaf 21 september tot 16 november 2016, kan iedereen die een mening heeft over dit Herindelingsontwerp een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten. Een aantal betrokken inwoners uit onze gemeente heeft de website ‘handenafvanharen.nl’ gelanceerd om iedereen die een mening heeft over het Herindelingsontwerp te voorzien van juiste informatie. Hiermee kunnen inwoners hun mening (zienswijze) kenbaar maken over het Herindelingsontwerp.

Lees meer

Wat ons betreft….

Het Herindelingsontwerp van Groningen, Haren en Ten Boer.

Een ontwerp waar college en raad van de gemeente Haren niet om gevraagd hebben, maar wel bij ons op tafel ligt.

Een ontwerp die naar ons idee niets toevoegt aan het besluit van de gemeenteraad van Haren om zelfstandig te blijven.

Een ontwerp waar we niet om gevraagd hebben, maar wel iets van vinden.

Lees meer