Kinderen mogen niet stoepkrijten volgens APV en andere zaken uit de Raad

Herontwikkeling voormalig Zernike College Westersedrift

GVH heeft samen met D66, CDA en PvdA een amendement ingediend om duidelijke kaders te scheppen voor de herontwikkeling van het terrein. Na het debat met het College is besloten het amendement niet in te dienen. Het College heeft toegezegd te komen met een voorstel om de bestemming voor de Theda Mansholtschool zo in de markt te zetten dat potentiële kopers een herbestemming kunnen realiseren waarbij de gemeente mee gaat werken aan het kunnen realiseren van een passende bestemming.

Lees meer

Kritiek op Voucher regeling en vaststelling buitengebied

De fractie van Gezond Verstand Haren dient vanavond een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’  in, waarin opgeroepen wordt niet akkoord te gaan met de voucher regeling voor het afhandelen van lopende schadegevallen. Ook roept de motie op om in het verlengde van de raden van Ten Boer en Loppersum te komen tot een onafhankelijk instituut met eigen wettelijke bevoegdheden. Er zijn minstens 100 schademeldingen bekend in de gemeente Haren, die door de nationaal coördinator Groningen vallen onder het ‘buitengebied’. 

Lees meer

Stoepkrijt per direct uit APV Haren

Gezond Verstand Haren wil dat het college zo snel mogelijk de Algemene Plaatselijke Verordening aanpast zodat kinderen gewoon kunnen stoepkrijten zonder bang te hoeven zijn voor een bekeuring.

Gezond Verstand Haren heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van het feit dat ook in de gemeente Haren stoep krijten op stoepen en pleinen verboden is.

Lees meer

petitie ‘laat Groningen niet zakken’

De petitie ‘Laat Groningen niet zakken’ telt inmiddels ruim 183.000 handtekeningen. dat zijn er nog niet genoeg! De petitie nog niet ondertekend? Doe het alsnog. Elke stem telt.

LAAT GRONINGEN NIET ZAKKEN!!

Oproep aan gedupeerden.

Ga met elkaar in gesprek! Binnenkort bijeenkomsten in Martiniplaza en Delfzijl. Gedupeerden kunnen zich melden bij Annemarie Heite: samensterk@laatgroningennietzakken.nl

Lees meer